ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) – SCB

“เราจะเป็นธนาคารที่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และ สังคมเลือก” (Bank of Choice for Our Customers, Shareholders, Employees and Community) คือ วิสัยทัศน์ของธนาคารในการดำเนินงานของศตวรรษใหม่ ที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ทุกคนเลือก พร้อมทั้งตระหนักถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีการบริหารงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้วยจริยธรรม ตลอดจนการทำประโยชน์ คืนแก่สังคม และเพื่อให้สามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

ธนาคารจึงกำหนดพันธกิจไว้อย่างชัดเจนว่า จะมุ่งพัฒนาสู่การเป็น ธนาคารครบวงจรชั้นนำของประเทศ (The Premier Universal Bank) ซึ่งหมายถึงธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั้งลูกค้ารายย่อย และลูกค้าธุรกิจ และเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจ และการดำเนินธุรกิจ ธนาคารจึงได้ดำเนิน “โครงการปรับปรุงธนาคาร” (Change Program) ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่เบื้องหลัง การเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จของธนาคาร รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายในการให้บริการอย่างครบวงจร การพัฒนาบริการใหม่ๆ และการพัฒนาบุคลากรและการดำเนินกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม อย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์
ธนาคารได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ในการดำเนินงานของธนาคารคือ “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” หรือ “The Most Admired Bank” โดยมีเป้าหมายแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ ลูกค้า (Customers) พนักงาน (Employees) ผู้ถือหุ้น (Shareholders) สังคม (Society) และองค์กรผู้กำกับดูแล (Regulators)

พันธกิจ
ธนาคารได้กำหนดพันธกิจไว้อย่างชัดเจนว่า จะมุ่งพัฒนาสู่การเป็นธนาคารที่ให้บริการครบวงจรที่ดีที่สุดของประเทศ (The Best Universal Bank in Thailand) มุ่งเน้นการให้บริการในตลาดการเงินและกลุ่มลูกค้าหลัก ด้วยการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากเครือข่ายของกลุ่มธนาคาร และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่

ที่ไทยพาณิชย์ ทราบดีว่าองค์กรของเราจะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ได้เท่ากับความก้าวหน้าของบุคลากรของเรานั่นเองและนี่คือเหตุผลที่มุ่งมั่นจริงจังในการช่วยให้บุคลากรของเราทุกระดับสามารถแสดงผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมโอกาสในการก้าวหน้าสู่เป้าหมายในอาชีพของพวกเขา มีทุนการศึกษาสำหรับพนักงานเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก และยังมีการจัดโปรแกรมฝึกอบรมในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่องและเป็นการเตรียมพนักงานให้พร้อมรับบทบาทที่มีความท้าทายและผลประโยชน์สูงขึ้นในอนาคต

ตำแหน่งงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครงาน มีดังนี้

Senior Lawyer – Banking & Finance Law

Compliance Officer – International Banking Regulation

Tax Lawyer

SME Process Improvement

Developer

Sales Governance and Process Improvement Officer (SG-PL: Monitoring)

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (SME Business Coach)

ผู้จัดการบริหารข้อมูลเครดิต และบริหารงานคุณภาพ

ชื่อผู้ติดต่อ : Staffing, Human Resources Group
ที่อยู่ : 9 Ratchadaphisek Rd. Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-5998
โฮมเพจ : //careers.scb.co.th/

วันนี้ผู้หางานที่อยากทำงานธนาคารชั้นนำ ก็อย่าพลาดโอกาสงานดีๆจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ที่เราคัดสรรมาให้คุณ อย่าลืมติดตามคอลัมน์เจาะบริษัทดังของเราไว้ เพราะโอกาสได้งานเด่นจากบริษัทดังอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้ว! หรืออยากหาโอกาสหางาน สมัครงาน จากสายอาชีพอื่นๆ หรือบริษัทดังอื่นๆ สามารถเข้ามาอัพเดตได้ทุกวันที่ JOBTOPGUN นะคะ

หากยังไม่มีเรซูเม่ในการสมัครงาน สามารถสร้างเรซูเม่ฟรี! ได้ที่ www.superresume.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..