นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมอาชีพที่มีใจรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในอาชีพสำหรับคนที่มีใจรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพแวดล้อมในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูล และวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสมัยนี้ ยิ่งในสมัยนี้ที่สภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติมากมาย เพราะเหตุนี้จึงทำให้อาชีพนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน

ลักษณะการทำงานของนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อม

                นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมจะมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ เพื่อตรวจเช็คคุณภาพของสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร มีมลพิษและสารเคมีเจือปนในสภาพแวดล้อมพื้นที่เหล่านั้นหรือไม่ และจึงทำการเก็บข้อมูลเพื่อรายงานต่อหัวหน้าทีมต่อไป

วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

                เมื่อทำการตรวจสอบและเก็บข้อมูลคุณภาพของสภาพแวดล้อมมาแล้ว นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมจะต้องทำการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้น ว่าสามารถส่งผลเสียอย่างไรได้บ้าง มีผลเป็นวงกว้างต่อคนและสัตว์ในพื้นที่นั้นอย่างไร

ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

                เมื่อทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมจะต้องลงมือค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ด้อยคุณภาพ มองหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษและสารเคมีเจือปนในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ เพื่อวางแผนป้องกันและแก้ไขต่อไป

มองหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม

                ขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการทำงานของนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม คือการมองหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ ซึ่งขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมจะต้องลงพื้นที่ และต้องทำงานประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว ปัญหาเหล่านั้นจะได้ไม่วนกลับมาเกิดขึ้นอีก

คุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับคนทำงานอาชีพนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

รักสิ่งแวดล้อมและรักธรรมชาติ

                นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทุกคนจะต้องเป็นคนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะการทำงานของสายอาชีพนี้จะต้องลงพื้นที่จริง ซึ่งในบางพื้นที่จะมีความยากลำบากในการอยู่อาศัย ทำให้คนที่รักธรรมชาติจะรู้สึกมีความสุขกับการทำงานเป็นอย่างมาก ตรงกันข้าม หากใครไม่ชอบเลย จะรู้สึกอึดอัดกับการทำงานในพื้นที่ลำบาก ๆ แน่นอน

มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง

                ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อม มักเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับหลากหลายชีวิตในชุมชน ทั้งคนและสัตว์ ซึ่งบางปัญหาสามารถแก้ไขได้อย่างยากลำบาก และมักจะไม่ได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่ ฉะนั้นนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นคนอดทน และมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาให้ได้ แม้การทำงานจะยากลำบาก

มีความกล้าคิดกล้าทำ

                นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นคนที่กล้าคิดกล้าแสดงออก และลงมือแก้ไขปัญหาจริง เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องและคนในชุมชน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ก็ต้องให้มืออาชีพอย่างนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเป็นผู้นำริเริ่มวางแผนและแก้ไขปัญหา จะให้หน่วยงานอื่นมานำก็เป็นไปไม่ได้

ชื่นชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

                ทุกสภาพแวดล้อมมักมีการเปลี่ยนแปลง และสาเหตุการเกิดปัญหามักมีปัจจัยที่แตกต่างกัน ดังนั้นนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทุกคนจะต้องเป็นคนที่ชื่นชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ เพื่อเปิดรับ เตรียมพร้อมรับข้อมูลใหม่ ๆ ที่เข้ามาตลอดเวลา

                และนี่ก็คือลักษณะการทำงานของสายอาชีพนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม อาชีพสำหรับคนที่มีใจรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง สำหรับใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนที่ชอบการทำงานในลักษณะนี้ ก็ลองสมัครงานนักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมกันดูได้นะ สายอาชีพนี้น่าสนใจ และกำลังเติบโตขี้นในสมัยนี้ไม่ต่างจากอาชีพอื่น ๆ เลยละ

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..