นายจ้างต้องเช็คให้ไว ยื่นรับรอง COVID-19 ให้ลูกน้องหรือยัง

                เนื่องจากภาวะโรคระบาด COVID-19 ที่ทำให้องค์กรทุกภาคส่วนทั้งบริษัท ร้านค้าไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ อาจมีเหตุจำเป็นจะต้องหยุดจ้างงานลูกน้องด้วยเหตุสุดวิสัยใด ๆ ก็ตามในช่วงวิกฤตินี้ เจ้าของบริษัทหลาย ๆ ที่จำเป็นต้องปรับวิธีการบริหารธุรกิจ ฝ่าวิกฤต COVID-19 ในฝั่งของคนทำงานก็ควรจะรู้ไว้ว่าสิทธิประกันสังคมครอบคลุมอะไรบ้าง เพื่อรีบดำเนินการตามสิทธิ์ที่ตนเองมี โดยทางประกันสังคมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการดำเนินการยื่นรับรองหยุดงานของลูกจ้างตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา แล้วรายละเอียดที่ต้องรู้มีอะไรบ้าง ตามไปดูกัน

กรณีไหนที่นายจ้างจะยื่นเงินว่างงานได้

                หากเราเป็นเจ้าของธุรกิจอยากรู้ว่า แล้วกรณีที่มีลูกน้องเข้าเกณณ์แบบไหน จึงจะเหมาะสำหรับการได้รับเงินชดเชยว่างงาน และเหมาะสำหรับเจ้านายที่ต้องยื่นแบบรับรองไปด้วยเพื่อให้การขอรับเงินเยียวยาสมบูรณ์

  • ผู้ประกันตน มาตรา 33 = ลูกจ้างผู้ซึ่งทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
  • ผู้ประกันตน มาตรา 38 = ออกจากงาน ไม่มีสถานะเป็นลูกจ้างแล้ว แต่ประกันสังคมจะยังคุ้มครองต่อไปอีก 6 เดือน
  • ผู้ประกันตน มาตรา 39 = เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อน แล้วก็ออกจากงาน และก็สมัครใจที่จะจ่ายเงินสมทบเอง
  • ผู้ประกันตน มาตรา 40 = บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนมาตรา 39 เช่น พ่อค้าแม่ค้า แม่บ้าน รับจ้าง

                ลองเช็คดูว่าเรามีลูกน้องที่เข้าเกณฑ์ตามนี้ ก็ลองมาอ่านขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรีบดำเนินการให้เป็นไปได้ไว แต่สำหรับลูกน้องที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้ประกันตน 33 หรือเป็นผู้ประกันตนมาตรา 38,39,30 ที่ออกจากงานมาเกิน 6 เดือนนั้น จะไม่เข้าเกณฑ์ที่นายจ้างต้องดำเนินการ

ขั้นตอนการลงทะเบียน

                หากลูกน้องที่อยู่เกณฑ์ผู้ประกันตนมาตรา 33 ต้องรีบยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนจากกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเช่น COVID-19 นี้ ส่วนนายจ้างจะต้องแจ้งรับรองการปิดกิจการ การหยุดงานของลูกจ้างจากเหตุโรคระบาดนี้ โดยดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคม www.sso.go.th เท่านั้น

อัพเดตสถานการณ์ปัจจุบัน

                หลังจากผู้ประกันตนยื่นขอเข้ารับสิทธิผ่านทาง e-form ของเว็บไซต์ประกันสังคมดังกล่าว แต่สถานการณ์ตอนนี้กลับไม่เป็นไปอย่างที่คิด เพราะมีลูกจ้างยื่นขอรับสิทธิเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดเอกสารรับรองจากนายจ้างที่เพียงระบุวันที่หยุดงาน และวันที่ครบกำหนดของลูกจ้างให้ประกันสังคมรู้ จำนวนของนายจ้างที่ยังไม่ยื่นแบบมีมากกว่า 5 แสนราย

ทำไมนายจ้างต้องเร่งยื่นรับรอง

                เพื่อสิทธิประโยชน์ถึงมือของผู้ประกันตนได้เร็วที่สุด นายจ้างจึงต่องเร่งยื่นเอกสารรับรองลูกจ้างโดยทันที เพื่อสิทธิของลูกจ้างจะได้ถึงมือผู้รับได้เร็วที่สุดเช่นกัน ส่วนลูกจ้างสามารถติดตามนายจ้างเรื่องการยื่นหนังสือผ่าน SMS ที่ประกันสังคมจะส่งให้ เพื่ออัพเดตว่านายจ้างดำเนินการแล้วหรือยัง

                ทั้งหมดก็เป็นเรื่องน่ารู้สำหรับนายจ้างเรื่องการยื่นเอกสารรับรองในกรณีว่างงานที่ควรได้รับการดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของลูกจ้างจะได้ไม่ตกหล่นและถึงมือผู้รับได้เร็วที่สุดและมากที่สุด

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..