นโยบายเยียวยาเกษตรกร 15,000 ที่ต้องรู้คู่การฝ่าวิกฤติ COVID-19

          เพราะอาชีพเกษตรกรทุกภาคส่วนนั้นเป็นอาชีพสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้ไวขึ้น ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงไม่ได้นิ่งนอนในในภาวะวิกฤติ COVID-19 ที่กำลังส่งผลกระทบไปยังทุกวงการในขณะนี้ จึงออกมาตรการเยียวยาประชาชนต่างๆออกมา เช่น การขยายเวลายื่นภาษีของคนทำงาน การให้สิทธิประกันสังคมที่ครอบคลุมการรักษาโรค COVID-19 รวมไปถึงมาตรการเยียวยาเกษตรกรจำนวน 9 ล้านครัวเรือนทั่วไทย ที่จะมีเกณฑ์การรับเงินและวิธีการลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่น FARMBOOK อย่างไร ติดตามข้อมูลที่ต้องรู้ได้ในบทความนี้ค่ะ

เกณฑ์การรับเงิน

หากเกษตรกรครัวเรือนไหนที่เข้าเกณฑ์นี้ รีบไปลงทะเบียนได้เลย

 • ผู้ลงทะเบียนต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้
 • เกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คนเท่านั้น เพื่อป้องกันการลงทะเบียนซ้ำซ้อน
 • ผู้ลงทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน

 • เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • เกษตรกรรายใหม่ หรือ รายเดิม เพิ่มแปลงใหม่ ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสําเนาที่มีการรับรองสําเนาจากผู้ครอบครอง
 • ผู้ตรวจสอบสามารถเรียกหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมได้

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน FARMBOOK

 • เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น FARMBOOK ได้ทั้งระบบ iOS และ android
 • iOS : //apple.co/3bTcHXc
 • Android : //bit.ly/3aQ4LEL

          หลังจากนั้นกรอก “สมุดทะเบียนเกษตรดิจิทัล” โดยใช้เลขรหัสทะเบียนเกษตรสมุดทะเบียนเกษตร 12 หลักเล่มสีเขียว จากนั้นทำตาม 6 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Farmbook ได้ทั้ง IOS และ Android
 2. กดเลือกเมนูแจ้งปลูก
 3. เลือกแปลงปลูกที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 4. เลือกพืชที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 5. กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน
 6. กดบันทึก

          ทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่สมควรต้องรู้สำหรับการลงทะเบียนเกษตรรับเงินเยียวยา 15,000 บาทสู้ช่วงวิกฤติ COVID-19 นี้ รีบเช็คให้ดี และหากเข้าเกณฑ์ตามที่กล่าวมาก็รีบลงทะเบียนที่ FARMBOOK เพื่อลงทะเบียนเกษตรกรได้เลยนะคะ

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..