บริษัท ทีโอที จำกัด รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 11 อัตรา ถึง 31 ส.ค.

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 3/2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักคอมพิวเตอร์ (บุคคลภายนอก)
จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Computer Information,Computer InformationSystem,Computer Science,Information Technology,Internet and E-CommerceTechnology, Internet and Multimedia Engineering หรือสาขาอื่่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ตำแหน่ง วิศวกร (บุคคลภายนอก)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ตำแหน่ง นักการตลาด (บุคคลภายนอก)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางการตลาด

4. ตำแหน่ง นักบริหารผลิตภันฑ์ (บุคคลภายนอก)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี

5. ตำแหน่ง นักบริหารผลิตภันฑ์ (เฉพาะลูกจ้างนิติบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ

การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่เว็บไซต์ //www.tot.co.th > เกี่ยวกับทีโอที > สมัครงาน > สมัครงานกับทีโอที

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..