บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

พลังสำคัญด้านบุคลากร นับเป็นกลไกพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไป ข้างหน้าและเติบโตในโลกธุรกิจได้อย่างมั่นคง ด้วยตระหนักยิ่งถึงความสำคัญนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นและพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร มนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนที่อยู่ร่วมในองค์กร จะได้รับการดูแลให้มีความสุขในชีวิตการทำงานภายใต้การบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ นับตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ พัฒนาศักยภาพ ระบบความคิด และเพิ่มขีด ความสามารถให้พร้อมรองรับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การสร้างระบบผลตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำอื่นๆในตลาดแรงงาน และยกระดับมาตรฐานการทำงานของตนให้สูงยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างแผนพัฒนาในสายอาชีพ เพื่อให้พนักงานได้มองเห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าและการเติบโต ของตนเองในอนาคต

สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกคน ทุกระดับมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร อันเป็นรากฐาน ที่มั่นคงและนับเป็นพลังอันสำคัญยิ่ง ที่ผลักดันให้อายิโนะโมะโต๊ะประสบความสำเร็จ และเป็นผู้นำอยู่เสมอนับจากอดีตถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะไม่หยุดนิ่งและจะยังคงเดินหน้าต่อไป เพื่อให้ “ทรัพยากรบุคคล” ของเรา เป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าทั้ง ต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติตลอดไป

พันธกิจ
มุ่งมั่นทุ่มเทในด้านอาหารและสุขภาพของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่ออนาคตของทุกคน

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นบริษัทอาหารชั้นนำระดับโลกอย่างแท้จริง โดยการนำเอาความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขององค์กร ผ่านการพัฒนาสินค้าใน 3 กลุ่ม ได้แก่ “อาหาร เภสัชภัณฑ์ และวัสดุชีวภาพ”

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ :
487/1 Si Ayutthaya Building, Si Ayutthaya Road, Khwaeng Thanon Phayathai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400
โทรศัพท์ :
0-2245-1614,0-2247-7000 ext. 1559,1572,1583
โทรสาร :
0-2248-7997
โฮมเพจ : www.ajinomoto.co.th

//www.facebook.com/ajinomotorecruitment

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ IT Support ปฏิบัติงานโรงงานพระประแดง (วุฒิ ปวส.)
Production Staff
Planning and Logistics Staff
Internal Auditing Staff
HRM Staff (วุฒิ ปวส.)
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารทั่วไป (วุฒิ ปวส.)
เจ้าหน้าที่บัญชี (ฝ่ายบัญชีขาย) (วุฒิ ปวส.)
เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน
Nutritionist (CSR Department)

วันนี้ผู้หางานที่อยากทำงานบริษัทชั้นนำ ก็อย่าพลาดโอกาสงานดีๆจากบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  ที่เราคัดสรรมาให้คุณ อย่าลืมติดตามคอลัมน์เจาะบริษัทดังของเราไว้ เพราะโอกาสได้งานเด่นจากบริษัทดังอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้ว! หรืออยากหาโอกาสหางานจากสายอาชีพอื่นๆ สามารถเข้ามาอัพเดตได้ทุกวันที่ JOBTOPGUN นะคะ

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!
หางานตามสายอาชีพทั้งหมด
หางานตามพื้นที่ทั้งหมด 

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..