บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) หรือ ARIP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ด้วยศักยภาพ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้บริหารของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตเนื้อหา (Content Provider) ทั้งด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ โดยเฉพาะด้านไอที บริษัทฯ จึงได้ใช้เนื้อหา ฐานคู่ค้าและลูกค้าจากธุรกิจสื่อดังกล่าวมาเพิ่มศักยภาพในการขยายไปยังธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการจัดประชุมสัมมนา รวมทั้งสื่อดิจิตอลและสื่ออื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ รวมทั้งเป็นผู้ให้คำปรึกษา และบริการทางการสื่อสารการตลาดที่มีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

พันธกิจ
– ผลิตเนื้อหาด้านธุรกิจ ไอซีที การศึกษา และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
– พัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– พัฒนาเครื่องมือทางดิจิทัลด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ให้บริการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นมืออาชีพ

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
1. ด้านการผลิตคอนเทนต์
2. ด้านสื่อ
3. ด้านการให้บริการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร
4. ด้านการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : อาคาร เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กทม 10400
โทรศัพท์ : 02-642-3400 # 1215-6
โทรสาร : 0-2641-2331
โฮมเพจ : //www.aripplc.com

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
Content Business Editor ( ARiP)
PHP Programmer (ARiP)
Digital Marketng (Assistant Manager) ( ARiP )
Online Graphic Designer ( ARiP)
เจ้าหน้าที่มูลนิธิ (ARiP) 1 อัตรา
E-Learning Product Manager ( ARiP )

วันนี้ผู้หางานที่อยากทำงานบริษัทชั้นนำ ก็อย่าพลาดโอกาสงานดีๆจากบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ที่เราคัดสรรมาให้คุณ อย่าลืมติดตามคอลัมน์เจาะบริษัทดังของเราไว้ เพราะโอกาสได้งานเด่นจากบริษัทดังอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้ว! หรืออยากหาโอกาสหางานจากสายอาชีพอื่นๆ สามารถเข้ามาอัพเดตได้ทุกวันที่ JOBTOPGUN นะคะ

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!
หางานตามสายอาชีพทั้งหมด
หางานตามพื้นที่ทั้งหมด 

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..