บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 25 อัตรา ถึง 18 ส.ค. 2563

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 25 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 18 สิงหาคม 2563

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิ ต่างๆ รวม 25 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร

การรับสมัครสอบ
สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 18 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ //job.thailandpost.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..