ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพสำคัญกับการสัมภาษณ์งานอย่างไร

          ภาพลักษณ์เปรียบเสมือนสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของแต่ละบุคคลต่อสิ่งอื่นๆ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งตัวบุคคล สิ่งของและองค์กรต่างๆ ดังนั้นภาพลักษณ์จึงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อผู้สมัครงานทุกคนที่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์งาน เพราะผู้สมัครงานจะต้องสร้างความประทับใจให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกชื่นชอบในภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของคุณ ว่าเหมาะสมกับองค์กรและบริษัทหรือไม่

ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดีคืออะไร?

ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดีที่ผู้สมัครงานทุกคนควรมี ประกอบไป 5 ข้อด้วยกัน

1. การแต่งกาย

          การแต่งกายถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับการสัมภาษณ์งาน ผู้สมัครงานทุกคนจะต้องตระหนักไว้ว่า การสัมภาษณ์งานถือเป็นการพบปะกันครั้งแรกระหว่างผู้สมัครและผู้สัมภาษณ์งาน ดังนั้นผู้สัมภาษณ์จะประเมินอุปนิสัยและภาพลักษณ์ภายนอกของคุณจากการแต่งกายด้วยเช่นกัน ผู้สมัครงานจึงควรแต่งกายให้เหมาะสม สุภาพเรียบร้อย และถูกกาลเทศะ ที่สำคัญจะต้องเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่คุณสมัครงานด้วยเช่นกัน

2. การวางตัวอย่างเหมาะสม

          ในการสัมภาษณ์งาน นอกจากผู้สมัครงานจะต้องมีการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย กิริยามารยาทจะต้องมีความสุภาพเรียบร้อยด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าผู้สัมภาษณ์งานจะมีความเป็นกันเอง ผู้สมัครงานก็ควรวางตัวและสำรวมกิริยาท่าทางให้สุภาพอยู่เสมอ ระมัดระวังไม่ควรพูดคุยหรือวางตัวอย่างสนิทสนมจนเกินไป หากสามารถทำตามในข้อนี้ได้จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของคุณให้ดูมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

3. การศึกษาทำการบ้าน

          การศึกษาทำการบ้านในที่นี้ จะหมายถึง การเตรียมความพร้อม ศึกษาหาข้อมูลของบริษัท และตำแหน่งงานที่คุณสมัครงาน ผู้สัมภาษณ์งานจะสอบถามข้อมูลในส่วนนี้ และสังเกตเพื่อประเมินว่าคุณสนใจสมัครงานกับบริษัทของเขาจริงหรือไม่ มีการเตรียมความพร้อม มีความละเอียดรอบคอบแค่ไหน เพียงแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆในจุดนี้ สามารถแสดงให้ผู้สัมภาษณ์มองเห็นถึง ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของผู้สมัครงานได้เลยทีเดียว ดังนั้นผู้สมัครงานทุกคนควรเตรียมความพร้อมให้ดี ก่อนที่จะยื่นสมัครงานในทุกๆครั้ง

4. การตอบคำถามอย่างตรงประเด็น

          การตอบคำถาม คือหนึ่งในตัวชี้วัดว่าผู้สมัครงานจะได้เข้าทำงานหรือไม่ เพราะการตอบคำถามอย่างตรงประเด็นนั้น คือการชี้วัดความรู้และสะท้อนทัศนคติของผู้สมัคร ว่ามีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือไม่ ในบางกรณี ผู้สมัครงานบางคนมีความรู้ความสามารถ สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง มีเหตุผล ตรงประเด็น แต่กลับมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กรหรือไม่ตรงตามแนวทางของบริษัท ก็จะทำให้ไม่ได้รับเลือกเข้าทำงานได้เช่นกัน

5. การตรงต่อเวลา

          ถึงแม้ว่าผู้สมัครงานจะมีคุณสมบัติเพียบพร้อมมากแค่ไหน แต่ถ้ามาสัมภาษณ์งานสาย ไม่ตรงต่อเวลา ก็เหมือนตกม้าตาย ผู้สัมภาษณ์งานจะมองว่าคุณไม่มีความเป็นมืออาชีพ และไม่มีคุณสมบัติที่จะรับผิดชอบงานได้ ดังนั้นการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งที่ทุกบริษัท ทุกองค์กร ต่างมองหาจากผู้สมัครงานทุกคน ไม่ว่าคุณจะสมัครงานตำแหน่งไหน ทุกตำแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติข้อดีทั้งนั้น อย่างไรก็ตาม หากมีข้อผิดพลาดในวันหรือช่วงเวลาที่คุณต้องเข้ารับการสัมภาษณ์งาน ก็ควรแจ้งล่วงหน้าพร้อมระบุเหตุผลที่น่าเชื่อถือให้ทางบริษัทหรือผู้สัมภาษณ์งานรับทราบก่อนทุกครั้ง

          หากคุณได้เข้ารับการสัมภาษณ์ก็แสดงว่า ผู้สัมภาษณ์งานสนใจในคุณสมบัติและโปรไฟล์ของคุณ ดังนั้นอย่าลืมเชียวละ สร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของคุณให้ดี ให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็น จนต้องชวนคุณเข้าทำงานด้วย

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..