ภาษาอังกฤษยังสำคัญสำหรับการสมัครงานในปัจจุบันหรือไม่?

          ในสังคมไทย นอกจากการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารแล้ว ภาษาอังกฤษก็ยิ่งมีบทบาทมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก จึงเป็นที่เข้าใจตรงกันในสังคมการทำงานว่า ภาษาอังกฤษถือเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ฝ่ายบุคคลของแต่ละบริษัทมองหาจากกลุ่มผู้สมัครงาน ด้วยเหตุผลสำคัญ ดังนี้

สื่อกลางในการสื่อสารอย่างถูกต้อง

          ในการที่จะสื่อสารได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารจะต้องมีทักษะทางภาษาและเข้าใจความหมายของภาษาที่สื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีหลากหลายบริษัทในสมัยนี้ที่มีพนักงานชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน ฉะนั้นการจะสื่อสารและทำงานเป็นทีมกันได้ พนักงานจะต้องมีความรู้ในภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน

สร้างภาพลักษณ์อย่างเป็นมืออาชีพ

          ในสังคมการทำงานของประเทศไทย ปฏิเสธกันไม่ได้ว่า ใครที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ชำนาญ สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว จะได้รับการยอมรับว่าเป็นคนที่ทำงานเก่ง มีความสามารถ ฉะนั้นใครที่ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษ ก็ควรที่จะฝึกทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้ชำนาญ เพื่อสร้างภาพลักษณ์มืออาชีพ จะยิ่งเป็นผลดีแก่ตัวคุณ เพราะการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อเสริมทักษะให้ตนเองจะยิ่งมีแต่กำไร ไม่มีขาดทุนแน่นอน

สร้างโอกาสใหม่ในการทำงาน

          คุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้าในบริษัทนั้น คือคุณจะต้องมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อสามารถติดต่อสื่อสารงานกับลูกค้าและลูกทีมได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นหากใครที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจะได้ยิ่งได้เปรียบในการพิจารณาปรับตำแหน่งงานของคุณ ที่สำคัญทักษะทางด้านภาษาอังกฤษยังถือเป็นการเปิดกว้างทางด้านโอกาสในการทำงานของคุณด้วย ช่วยให้คุณสามารถติดต่องานกับบริษัทต่างชาติได้

เพิ่มฐานเงินเดือน

          ปัจจุบันคนที่เข้าใจและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษจะยิ่งมีโอกาสในการเพิ่มเงินเดือนได้อีกด้วย ซึ่งในบางบริษัทที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริษัทต่างชาติ หรือบริษัทไทยที่มีหัวหน้าหรือผู้บริหารเรียนจบต่างประเทศนั้น จะมีสิทธิพิเศษมอบให้สำหรับพนักงานที่ยื่นสมัครงานเพิ่มเติม หรือยื่นเอกสารอย่าง ผลการสอบ TOEIC โดยหากพนักงานคนใดที่ได้รับคะแนนดีมากกว่าเกณฑ์ บริษัทจะพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนให้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าทุกบริษัทจะมีนโยบายนี้ คุณควรสอบถามฝ่ายบุคคลเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เสียสิทธิพิเศษโดยเปล่าประโยชน์

          ด้วยเหตุผลเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า ภาษาอังกฤษยังคงสำคัญเสมอ และจะยิ่งสำคัญมากขึ้นกว่าแต่ก่อนสำหรับการสมัครงาน เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค AEC ที่จะมีแรงงานของคนต่างชาติเข้ามาแข่งขันในตลอดแรงงานไทยมากขึ้น ดังนั้นคุณควรหมั่นฝึกฝนภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันไม่ให้คุณปิดกั้นโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับตลาดแรงงานไทยในอนาคต

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..