รวมงานชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก

         ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยองและจังหวัดใกล้เคียงถือว่าเป็นเมืองนิคมอุตสาหกรรม ซีงจังหวัดระยองมีนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 12 แห่ง และในจังหวัดชลบุรี มีนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 15 แห่ง ถือนิคมอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และส่งผลเป็นที่ต้องการแรงงานอย่างมาก หากคุณกำลังมองหางานชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก JOBTOPGUN ได้รวบรวมตำแหน่งงานจาก 5 บริษัทดังไว้ให้ในที่นี้แล้ว ถูกใจบริษัทไหน กดเข้าไปดูรายละเอียดตำแหน่งงานและสมัครงานง่ายๆเพียงคลิก “สมัครทันที” สำหรับผู้ที่มี Super Resume (ใบสมัครงาน) อยู่แล้ว สามารถล็อคอินและสมัครงานได้เลย หากคุณยังไม่มีเรซูเม่ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่ายๆ ที่ www.superresume.com

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

               บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (Chonburi)) ปฏิบัติตามปรัชญาธุรกิจที่เรียบง่าย นั่นคือ การทุ่มเทบุคลากรและเทคโนโลยีให้กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่าเพื่อปรับปรุงสังคมโดยรวมทั่วโลกให้ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ Samsung จึงกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับบุคลากรและเทคโนโลยีไว้อย่างสูงส่ง  ความเป็นผู้นำของ Samsung บริษัทระดับโลก จากจุดเริ่มต้นของเราในฐานะบริษัทการค้าขนาดเล็ก Samsung ได้วิวัฒนาการสู่บริษัทระดับโลกด้วยธุรกิจที่ขยายขอบเขตสู่เทคโนโลยีระดับสูง เซมิคอนดักเตอร์ ตึกระฟ้าและการก่อสร้างอาคาร ปิโตรเคมี แฟชั่น การแพทย์ การเงิน โรงแรม และอื่นๆ อีกมากมาย การค้นพบ สิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยที่ปฏิวัติวงการของเราล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราก้าวสู่การเป็นผู้นำในวงการดังกล่าวได้ และผลักดันอุตสาหกรรมเหล่านั้นให้มีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

ตำแหน่งงาน ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

สมัครงานหรือดูตำแหน่งงานอื่นทั้งหมดที่ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

               กลุ่มธุรกิจภายในเครือ Double A เป็นกลุ่มธุรกิจที่เริ่มต้นขึ้นจากมุมมองที่แตกต่างด้วยการคิดพลิกแพลงอย่างสร้างสรรค์จนเกิดเป็นนวัตกรรมทางความคิดที่นำมาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 5 กลุ่มธุรกิจ …จากพื้นฐานธุรกิจการเกษตรเติบโตสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจครบวงจรที่มีปรัชญาในการดำเนินงานอย่างเดียวกัน คือมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (Self-Sustainable) ทั้งแก่องค์กร พนักงาน และชุมชน

ตำแหน่งงาน ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

สมัครงานหรือดูตำแหน่งงานอื่นทั้งหมดที่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

               บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SAT“) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ เพลาข้าง (Axle Shaft) มีโรงงานและสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.15 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาในปี 2547 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 226 ล้านบาท โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท วันที่ 3 สิงหาคม 2553 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 40 ล้านบาท รวมเป็น 340 ล้านบาท จากการเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 25 ล้านหุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 15 ล้านบาท ในวันที่ 6 กันยายน 2553 และจำนวน 24,923,287 บาท ในวันที่ 22 กันยายน 2553 รวมเป็นทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 339,923,287 บาท

ตำแหน่งงาน ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สมัครงานหรือดูตำแหน่งงานอื่นทั้งหมดที่ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรีซิชั่น ทูลส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

               บริษัท พรีซิชั่น ทูลส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัดเราจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัทญี่ปุ่นนอกจากนี้ เรายังมีบริการผลิต ปรับเปลี่ยน (modify) และลับคมเครื่องมือตัด ภายใต้การทำงานของบริษัท พี ที เอส ทูล ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเรา

ตำแหน่งงาน ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สมัครงานหรือดูตำแหน่งงานอื่นทั้งหมดที่ บริษัท พรีซิชั่น ทูลส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สยาม คาลโซนิค จำกัด

               บริษัทร่วมทุนไทยและญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อปี 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน189 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจและประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ( หม้อน้ำ อินเตอร์คูลเลอร์ และท่อไอเสียรถยนต์ ) เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทผู้ประกอบรถยนต์ชั้นนำหลายยี่ห้อ อาทิ นิสสัน อีซูซุ ฟอร์ด มาสด้า มิตซูบิชิ ได้รับการส่ งเสริม การลงทุนจาก บีโอไอ และการรับรองระบบคุณภาพ TS 16949 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม iso 14001 และระบบมาตรฐานแรงงานไทย

ตำแหน่งงาน ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก บริษัท สยาม คาลโซนิค จำกัด

สมัครงานหรือดูตำแหน่งงานอื่นทั้งหมดที่ บริษัท สยาม คาลโซนิค จำกัด

สามารถสมัครงานและดูตำแหน่งงานอื่นๆจากบริษัทชั้นนำมากมายได้ที่ งานเด่นบริษัทดัง

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..