รวมงานฝ่ายผลิตที่กำลังเปิดรับ สมัครงานฝ่ายผลิต

               งานฝ่ายผลิต เป็นฟันเฟืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสายงานอุตสาหกรรม มีหน้าที่หลักในการดูแลควบคุมตลอดกระบวนการผลิตก่อนนำออกมาวางขายในท้องตลาด งานฝ่ายผลิตส่วนใหญ่จึงจะประจำอยู่ที่โรงงาน และมีหน้าที่รับผิดชอบค่อนข้างหลากหลาย ตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้องในสายงานฝ่ายผลิต ได้แก่ วิศวกรการผลิต ช่างเทคนิค ผู้ควบคุมการผลิต
ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต เป็นต้น วันนี้ทาง JOBTOPGUN เลยมีตำแหน่งงานฝ่ายผลิตที่น่าสนใจจากบริษัทชั้นนำมาฝาก


บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

               บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือ Seiko – Epson Group ประกอบธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Crystal Device เอปสันให้ความสำคัญกับบุคลากรในบริษัททุกระดับ และให้สวัสดิการต่าง ๆ มากมาย เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่าทำงานล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยขยัน เงินช่วยเหลือ ทุนการศึกษา คอร์สฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน และประกันต่าง ๆ ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทกำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งงานฝ่ายผลิตอยู่เป็นจำนวนมาก

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
  𑇐 วิศวกรรมการผลิต
  𑇐 ช่างคุมเครื่องฉีดพลาสติก 
  𑇐 ช่างซ่อมแม่พิมพ์

สมัครงานบริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เพิ่มเติม ได้ที่นี่


บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด

               บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด เป็นผู้นำในด้านการจิวัย พัฒนา ค้าส่ง และ
ส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในรถยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทางองค์กรพยายามที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและบุคลากรภายในองค์กร โดยส่งเสริมการให้ความเคารพในอัตภาพของพนักงานแต่ละคน และสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและสะดวกสบายให้กับพนักงาน ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทกำลังเปิดรับสมัครพนักงานในฝ่ายผลิตอยู่หลายตำแหน่ง

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
  𑇐 Quality Control Engineer
  𑇐 Production Engineer/Supervisor
  𑇐 Design Engineer Staff/Supervisor

สมัครงานบริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด เพิ่มเติม ได้ที่นี่


บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด

               บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนไทย- ญี่ปุ่น ผลิตและประกอบรถขุดตักไฮดรอลิคแบรนด์ “Komatsu” สำหรับจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ นอกจากสวัสดิการพื้นฐานแล้ว บางกอกโคมัตสุยังให้สวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมมากมาย เช่น ค่าฝีมือสำหรับ
ฝ่ายผลิต อาหารกลางวัน ค่าครองชีพ ค่าเรียนภาษา ค่าสภาพแวดล้อมส่วนโรงงาน รถตู้รับ-ส่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ ของขวัญอายุงาน เป็นต้น ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทกำลังมองหาพนักงาน
ฝ่ายผลิตจำนวนมาก เพื่อรองรับการเพิ่มยอดการผลิตละการขยายโรงงาน

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
  𑇐 Production Engineer (Casting)
  𑇐 QA Engineer
  𑇐 Safety Staff

สมัครงานบริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด เพิ่มเติม ได้ที่นี่


บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด

               บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายนมจากเมล็ดถั่วอัลมอนด์ 100% ภายใต้แบรนด์ 137 degrees ที่วางขายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป โดยทางองค์กรมีสวัสดิการประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยขยัน โบนัส ส่วนลด
การซื้อสินค้า ฯลฯ ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทกำลังเปิดรับสมัครพนักงานในสายงานผลิตหลากหลายตำแหน่ง เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทและการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับ
ความต้องการของผู้บริโภค

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
  𑇐 Factory Manager
  𑇐 Production Manager/Supervisor/Officer
  𑇐 Engineering Manager

สมัครงานบริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่

               สำหรับคนที่กำลังหางานฝ่ายผลิต จะเห็นได้ว่ามีตำแหน่งงานฝ่ายผลิตที่น่าสนใจมากมาย และมีหลากหลายบริษัทใหญ่ชั้นนำที่ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครพนักงานอยู่ สามารถหางานฝ่ายผลิตอื่น ๆ ได้ ที่นี่ หรืออ่านรีวิวบริษัททั้งหมดได้ที่ www.yousayhrsay.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..