รวมงาน Data Science ที่กำลังเปิดรับสมัคร

               ปัจจุบัน “ข้อมูล” กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาล เพราะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อทำธุรกิจได้ ซึ่งการดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์หรือทำให้เกิดคุณค่า คือ Data Science หรือ วิทยาการข้อมูล โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บ จัดการ ไปจนถึงวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ งานของสาย Data Science หลัก ๆ สามารถทำได้ทั้ง Data Scientist, Data Engineer, Data Analysist, Business Intelligence หรือ Machine Learning ก็ได้ วันนี้ทาง JOBTOPGUN เลยมีสายงาน Data Science ที่น่าสนใจจากบริษัทชั้นนำมาฝาก


บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

               บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ชั้นนำของประเทศที่เชี่ยวชาญโครงการที่อยู่อาศัยในระดับ Hi-end ทางองค์กรมองว่าพนักงานทุกคนคือทรัพยากรที่มีค่า และเป็นองค์กรหัวสมัยใหม่ที่มองเห็นศักยภาพ ความสามารถ และความเป็นมืออาชีพของพนักงานจากผลงานมากกว่าระดับตำแหน่งงาน ซึ่งตอนนี้บริษัทกำลังมองหาทีมงานคุณภาพในสายงาน Data Science ที่จะเข้ามาร่วมสร้างอนาคตของเมเจอร์
ดีเวลลอปเม้นท์ไปด้วยกัน

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
  𑇐 Business Intelligence Analyst (Data Analyst)
  𑇐 Data Analyst

สมัครงานบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ได้ที่นี่


บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

               บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย คลอบคลุมตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์ม แปรรูปเนื้อสัตว์
ไปจนถึงการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางองค์กรให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล เพราะถือเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และองค์กรให้เดินไป
ข้างหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน เลยได้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทกำลัง
เปิดรับสมัครพนักงานในสายงาน Data Science อยู่

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
  𑇐 Data Engineer
  𑇐 Specialist-IT Data Analysis

สมัครงานบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ได้ที่นี่


บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

               บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เกิดจากการรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาติ ทำให้กลายเป็นธนาคารชั้นนำที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6
ของไทย ทางธนาคารได้สร้างพื้นที่และบรรยากาศการทำงานให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เป็นองค์กรหัวสมัยใหม่ที่สนับสนุนให้ทุกคนได้นำเสนอความคิดเห็นของตนได้เต็มที่โดยไม่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งหรืออายุ ซึ่งตอนนี้ทางธนาคารก็กำลังรับสมัครพนักงานใน
สายงาน Data Science อยู่หลายตำแหน่ง

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
  𑇐 Data Analytics
  𑇐 Senior Data Analyst
  𑇐 Associate – Collection Portfolio & Data Management

สมัครงานบริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ได้ที่นี่


บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

               บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ ทางบริษัทมองพนักงานเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนบริษัทให้ประสบความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้วยความที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำให้พนักงานมีโอกาสได้ทำงานที่ท้าทายเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งของเทคโนโลยี ซึ่งตอนนี้ AIS ก็กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งในสายงาน Data Science อยู่

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
  𑇐 Cloud Engineer
  𑇐 Data Analyst

สมัครงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ได้ที่นี่


               สำหรับคนที่กำลังหางาน Data Science จะเห็นได้ว่ามีตำแหน่งงาน Data Science
ที่น่าสนใจมากมาย และมีหลากหลายบริษัทชั้นนำที่ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครพนักงานอยู่ สามารถหางาน Data Science อื่น ๆ ได้ ที่นี่ หรืออ่านรีวิวบริษัททั้งหมดได้ที่ www.yousayhrsay.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..