รวมตำแหน่ง Manager ที่กำลังเปิดรับ สมัครงานผู้จัดการ

               ตำแหน่ง Manager เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความท้าทายสูง เนื่องจากต้องวางแผน จัดการ ควบคุม และบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร และถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่สำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ในองค์กร เพราะมีหน้าที่ควบคุมบริหารจัดการคนในทีมซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของบริษัทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย เรียกได้ว่าองค์กรจะไปในทิศทางไหนนั้นขึ้นอยู่กับ Manager ไม่น้อยเลย วันนี้ทาง JOBTOPGUN มีตำแหน่งงาน Manager ที่น่าสนใจจากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศมาฝาก


บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด

               บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารศูนย์การค้า Future Park และ Zpell  และเป็นหนึ่งในบริษัทในกลุ่มพูลผลของตระกูลหวั่งหลี นอกจากสวัสดิการพื้นฐานแล้ว ทางองค์กรยังมีสวัสดิการพิเศษ เช่น ค่าครองชีพ ที่จอดรถพนักงาน รางวัลอายุงาน โบนัสประจำปี 1 เดือน เป็นต้น ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทกำลังมองหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และต้องการทำงานในตำแหน่ง Manager ที่ท้าทายมาร่วมงานอยู่หลายตำแหน่งสาขา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
  𑇐 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  𑇐 ผู้จัดการฝ่ายขาย (พื้นที่เช่า)
  𑇐 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

สมัครงานบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด เพิ่มเติม ได้ที่นี่


บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

               บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังในประเทศไทย โดยเน้นพัฒนาบ้านและคอนโดมีเนียม นอกจากสวัสดิการพื้นฐานแล้ว ชีวาทัย
ยังมีสวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน อาทิ ค่าทุนการศึกษา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่า
เดินทาง ค่าโทรศัพท์ เบี้ยขยัน โบนัส ฯลฯ ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทกำลังมองหา Manager อยู่หลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วขององค์กร

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
  𑇐 Sales Manager
  𑇐 Marketing Manager

สมัครงานบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ได้ที่นี่


ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

               ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการด้านการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุน ทางธนาคารสนับสนุนให้บุคลากรต่อยอดการเติบโตในเส้นทางอาชีพ โดยสร้างบรรยากาศองค์กรให้เต็มไปด้วยอิสระและโอกาสในการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งตอนนี้ทางธนาคารกำลังเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Manager อยู่

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
  𑇐 Relationship Manager (SME)
  𑇐 Mortgage Loan Manager

สมัครงานธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ได้ที่นี่


บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด

               บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดให้บริการ MaxValu Supermarket และ MaxValu Tanjai ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงในประเทศไทย โดยมีสินค้าหลักเป็นอาหารสดและพร้อมรับประทาน ทางบริษัทมีสวัสดิการพิเศษนอกเหนือสวัสดิการพื้นฐานสำหรับพนักงาน เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ โบนัส ส่วนลดพนักงาน เป็นต้น ซึ่งตอนนี้อิออนกำลังมองหา Manager อยู่หลายตำแหน่ง

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
  𑇐 Corporate Strategy Division Manager
  𑇐 E-Commerce Section Manager
  𑇐 Construction Section Manager

สมัครงานบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด เพิ่มเติม ได้ที่นี่

               สำหรับคนที่สนใจตำแหน่งงาน Manager หรือชอบและถนัดในเรื่องการวางแผนจัดการงาน จะเห็นได้ว่ามีตำแหน่งงานที่น่าสนใจมากมายหลายสาขา และมีหลากหลายบริษัทชั้นนำที่ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งระดับ Manager อยู่ สามารถหาตำแหน่งงาน Manager อื่น ๆ ได้ ที่นี่ หรืออ่านรีวิวบริษัททั้งหมดได้ที่ www.yousayhrsay.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..