สถาปนิก อาชีพในฝันของนักออกแบบ

          ใครหลายคนที่ชื่นชอบในการออกแบบ มักจะมีความฝันอยากทำงานเป็นสถาปนิก ซึ่งอาชีพสถาปนิกนั้น จัดเป็นอาชีพติดอันดับที่เด็กไทยอยากเป็นในทุก ๆ ปี เพราะจัดเป็นอาชีพที่มีค่าตอบแทนที่สูง แต่ต้องแลกมาด้วยความรับผิดชอบที่สูง ทั้งยังต้องมีใบประกอบวิชาชีพอีกด้วย โดยสถาปนิกจะมีหน้าที่ในการออกแบบอาคารบ้านเรือนให้สวยงาม ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และกฎหมายในการออกแบบอาคาร

          สถาปนิกจะแบ่งออกเป็น 2 สายงาน คือ สถาปนิกออกแบบโครงสร้าง และสถาปนิกออกแบบภายใน ซึ่งจะแตกต่างกันตรงที่ลักษณะงาน และความชำนาญในสายอาชีพ โดยสถาปนิกออกแบบโครงสร้าง จะมีหน้าที่ในการออกแบบและวางแผนโครงสร้างอาคารภาพรวมทั้งหมดร่วมกับทีมวิศวกร ต้องคำนวณถึงวัสดุ และราคาของค่าก่อสร้างให้เหมาะสม ตรงตามแบบสถาปัตยกรรม ในขณะที่สถาปนิกออกแบบภายใน จะมีความชำนาญในการออกแบบโครงสร้างภายในอาคารให้มีความสวยงาม แสงและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ตรงตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

คุณสมบัติที่สถาปนิกควรมี

มีความคิดสร้างสรรค์

          แน่นอนว่าคนที่ทำงานสถาปนิก รวมถึงอาชีพอื่น ๆ ในด้านออกแบบ จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และความคิดริเริ่มในการเริ่มต้นออกแบบสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนใคร

มีการวางแผนที่ดี

          สถาปนิกจะต้องทำงานร่วมกับสายอาชีพอื่น ๆ ในการก่อสร้างอาคาร ดังนั้นการวางแผนงานที่ดี จะยิ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ ได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มีความละเอียดรอบคอบ

          ในงานก่อสร้าง ความละเอียดรอบคอบ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะในการออกแบบอาคาร หากเขียนแบบตกบกพร่องแค่ไม่กี่จุด อาจจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีของอาคารได้เลย

ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพมากกว่าค่าตอบแทน

          สถาปนิกที่ดี มักจะใส่ใจในเรื่องของคุณภาพงาน และความพึ่งพอใจของลูกค้า งานออกแบบที่ออกมาจะต้องสวยงาม และตรงตามความต้องการของลูกค้า ถึงแม้ว่าในบางครั้งค่าตอบแทนอาจจะไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็ตาม

ใส่ใจในธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม

          คนที่ทำงานสถาปนิกจะต้องมีหลักความรู้ในการออกแบบอาคาร ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม แสงแดดและอากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก ทั้งตัวอาคารบ้านเรือนที่ออกแบบจะต้องไม่บดบังทัศนียภาพที่สวยงามของสภาพแวดล้อมรอบข้างเช่นกัน

สถาปนิก ต่างกับภูมิสถาปนิก อย่างไร?

          จากที่กล่าวมาในบทความข้างต้น สถาปนิกจะเป็นอาชีพที่มีความถนัดในการวางแผน ออกแบบ และเขียนแบบอาคารในการก่อสร้าง ในขณะที่ภูมิสถาปนิก ถึงแม้จะชื่อสถาปนิกก็ตาม แต่ก็จะไม่มีความถนัดในการออกแบบอาคาร แต่จะมีความชำนาญในการออกแบบ และเขียนแบบการตกแต่งสภาพแวดล้อม ทั้งภายในตัวอาคาร และภายนอกอาคาร ให้มีความร่มรื่น และปลอดโปร่ง เสริมสร้างความทัศนียภาพอันสวยงามให้ตัวอาคารมีบรรยากาศที่น่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น

          ใครที่กำลังสมัครงานสถาปนิก หรือกำลังวางแผนที่จะสมัครเรียนคณะสถาปัตยกรรม จะมองเห็นภาพของสายอาชีพนี้มากยิ่งขึ้น สถาปนิกจัดเป็นอาชีพที่มีเงินเดือนสูง หากมีประสบการณ์ทำงานที่ยาวนาน เงินเดือนอาจแตะถึงขั้น 100,000 บาท ต่อเดือนก็เป็นไปได้ ฉะนั้นใครที่กำลังมองหางานที่มีรายได้ดี มีความมั่นคง สถาปนิกถือว่าตอบโจทย์เลยละ

หางานที่คุณต้องการได้ที่ JOBTOPGUN

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..