สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครสอบราชการ 3 อัตรา ถึง 2 ก.ย.

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน 17500 – 19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
4. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
5. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ //personnel-ocsc.job.thai.com หัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..