สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงาน 19 อัตรา ถึง 31 ส.ค.

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 19 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2563

ประกาศสำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติ
– คุณวุฒิปริญญาตรี เน้นสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS

2. ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนด้านการคลัง (บริหารทั่วไป)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา
คุณสมบัติ
– คุณวุฒิปริญญาตรี เน้นสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ (Excel Powerpoint Word)

3. ตำแหน่ง พนักงานบสนับสนุนด้านการคลัง (ธุรการทั่วไป)
อัตราเงินเดือน 13285 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติ
– คุณวุฒิ ปวช. เน้นสาขาบัญชี
– มีประสบการณ์การเบิกจ่ายภาครัฐ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ด้วยตนเอง ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลัง ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ ที่ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2563

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..