สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 10 อัตรา ถึง 6 ต.ค.

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
(2) พร้อมปฏิบัติงาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..