สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 300 อัตรา ถึง 24 ก.ย.

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 300 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 กันยายน 2563

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ระดับปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 14,500 – 15,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 181 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 10,000 – 12,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 13 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ปวส. , ปวช. , ม.6 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
อัตราเงินเดือน 12,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 52 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร ได้รับอนุญาตขับรถยนต์ตามกฏหมาย

4. ตำแหน่ง แม่บ้าน
อัตราเงินเดือน 9,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 48 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร

5. ตำแหน่ง คนสวน
อัตราเงินเดือน 9,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร

6. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
อัตราเงินเดือน 9,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร

7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ประปา
อัตราเงินเดือน 9,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร

การรับสมัครสอบ
รับสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 กันยายน 2563 ในวันเวลาราชการ

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..