สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 47 อัตรา ถึง 8 ก.ย.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 47 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ รวม จำนวน 47 อัตรา
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. นักรังสีการแพทย์
3. พยาบาลวิชาชีพ
4. แพทย์แผนไทย
5. นักโภชนาการ
6. นักวิชาการพัสดุ
7. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
8. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

9. เจ้าพนักงานธุรการ
10. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
11. พนักงานเปล
12. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
13. พนักงานบริการ
14. พนักงานเกษตรพื้นฐาน
15. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
16. พนักงานซักฟอก
17. พนักงานขับรถยนต์
18. ผู้ช่วยช่างทั่วไป
19. พนักงานประกอบอาหาร

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..