สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2564 ถึง 17 พ.ย.

เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้) สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563 เฉพาะผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้

กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)
สมัครสอบ : 28 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563
ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ : 28 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2563
สอบข้อเขียน : 31 มกราคม 2564

การรับสมัครสอบ
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ //job2.ocsc.go.th/ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
– วิธีการสมัครสอบ ก.พ.
– รวมข้อสงสัยในการสอบ ก.พ.
– แนวข้อสอบ กพ ภาค ก. วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก
– ประกาศผลสอบ ก.พ. 2563

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..