องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 88 อัตรา ถึง 25 ก.ย.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 88 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 กันยายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองคืการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งผู้ช่วยครู 15 สาขาวิชา
– เอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
– เอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
– เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา
– เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
– เอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
– เอกสังคม จำนวน 3 อัตรา
– เอกปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา
– เอกพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา
– เอกบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
– เอกศิลปะ จำนวน 3 อัตรา
– เอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
– เอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
– เอกคหกรรม จำนวน 2 อัตรา
– เอกเกษตร(พืช) จำนวน 2 อัตรา
– เอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (ธุรการ) จำนวน 4 อัตรา
– ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (โสตทัศนศึกษา) จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 7 อัตรา

5. ตำแหน่งคนงานทั่วไป
– งานครัว จำนวน 4 อัตรา
– งานแม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา
– งานทำความสะอาด จำนวน 7 อัตรา
– งานขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
– งานก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา
– งานประจำรถ จำนวน 2 อัตรา
– งานสวน จำนวน 8 อัตรา
– งานรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา
– งานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งภารโรง จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..