องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง 118 อัตรา ถึง 9 มี.ค. 63

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 118 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2563

ตำแแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงาน จำนวน 23 อัตรา
– ปริญญาตรี จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 16830 บาท
– ปวส. จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13410 บาท
– ปวช. จำนวน 12 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11350 บาท

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 95 อัตรา
– ปริญญาตรี/โท จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 21250-25540 บาท
– ปริญญาตรี จำนวน 13 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 16830 บาท
– ปวส. จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13410 บาท
– ปวช. จำนวน 26 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11350 บาท
– ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) จำนวน 14 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10740 บาท
– ม.3/ม.6 จำนวน 35 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10150 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2563
สมัครได้ทางเว็ปไซต์ //gpo.thaijobjob.com/

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..