อยากสมัครงานเป็นวิศวกร ต้องมีทักษะและคุณสมบัติอย่างไรจึงจะได้งาน

          หลายคนที่กำลังเรียนวิศวกรรม ต่างก็อยากที่โตขึ้นเป็นวิศวกรที่ทำงานเก่ง ๆ มีชื่อเสียง ซึ่งการจะเป็นเช่นนั้นได้ คุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะการทำงานของสายอาชีพนี้ก่อน และมีคุณสมบัติสำคัญอะไรบ้างสำหรับสายอาชีพนี้

ลักษณะงานของอาชีพวิศวกร

งานสำรวจ

          งานสายนี้จะเป็นงานของวิศวกรรมสำรวจ และวิศวกรรมโยธาทั่วไป จะเป็นการลงพื้นที่สำรวจลักษณะทางกายภาพของสภาพแวดล้อมโลก จุดที่จะสร้างอาคาร เพื่อนำมาวางแผนและวิเคราะห์โครงสร้างลักษณะได้อย่างแม่นยำต่อไป

งานออกแบบ

          สายงานนี้จัดเป็นหน่วยสมองของงานวิศวกร โดยจะเป็นการทำงานภายในสำนักงาน มีหน้าที่ออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างทุกชนิด และต้องทำงานร่วมกับทีมสถาปัตยกรรม เพื่อปรึกษาและพูดคุยเรื่องแบบแปลนในการก่อสร้างถึงความเป็นไปได้ และความเหมาะสมอีกด้วย

งานควบคุมและซ่อมบำรุง

          วิศวกร เปรียบเสมือนหัวหน้าคนงาน ต้องลงพื้นที่ไซต์งานก่อสร้างจริง มีหน้าที่คอยควบคุมคนงานก่อสร้าง ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากพบจุดชำรุด จะต้องทำการแจ้งซ่อมบำรุงด้วยเช่นกัน งานนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะอาจส่งผลถึงความปลอดภัยในขั้นตอนการก่อสร้างด้วย

งานวิจัย

          สายอาชีพวิศวกรจะต้องมีการทำวิจัย ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำความรู้ปรับใช้ในการวางแผนงานต่อไป

งานเผยแพร่ความรู้

          งานวิศวกรสายนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เรียนจบวิศวกรรม เรียนรู้การทำงานวิศวกรรมผ่านประสบการณ์จริง เพื่อตั้งใจไปเป็นอาจารย์สอนตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และส่งมอบความรู้ให้เด็กรุ่นใหม่ผ่านการสอนในห้องเรียน

คุณลักษณะที่จำเป็นต่องานวิศวกร

ความรู้ด้านเครื่องกล

          จัดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่คนทำงานด้านนี้ต้องมี หากใครไม่มีความรู้ด้านเครื่องจักรกล ก็เหมือนไม่ได้เรียนจบวิศวกรรมมา เพราะสายอาชีพนี้ต้องทำงานกับเครื่องจักรเป็นหลัก ทำให้ความรู้ในด้านนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อวิศวกร

ความรู้ทางคณิตศาสตร์

          คนที่จะทำงานวิศวกรได้นั้น ต้องมีความชำนาญในด้านคณิตศาสตร์ เพราะต้องทำการคำนวณโครงสร้างอาคารได้อย่างแม่นยำ หากคำนวณผิดพลาด อาจทำให้โครงสร้างอาคารไม่มั่นคง บิดเบี้ยว และส่งผลต่อความปลอดภัยของตัวอาคารได้เลย

ความคิดสร้างสรรค์

          ทุกการทำงานต้องพบเจอกับอุปสรรค และปัญหาให้ต้องแก้ไขเสมอ ไม่เว้นแม้แต่อาชีพวิศวกร วิศวกรต้องมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในมุมมองแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อให้การทำงานก่อสร้างดำเนินต่อไปได้ทันเวลา

ความรอบคอบ

          คุณสมบัติสำคัญของสายอาชีพวิศวกรเลยก็ว่าได้ ทุกความรอบคอบ ส่งผลต่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานก่อสร้างทุกคน วิศวกรต้องมีความรอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยมาก่อนเป็นอันดับแรก เพราะการทำงานในไซต์ก่อสร้าง มักมีความเสี่ยงอยู่เสมอ

ทีมเวิร์ค

          วิศวกร ต้องทำงานร่วมกับหลาย ๆ ทีม ไม่ว่าจะเป็นทีมสถาปัตยกรรม พนักงานก่อสร้าง ฝ่ายซัพพลายเออร์ ดังนั้นวิศวกรเก่ง ๆ จะรู้จักการทำงานเป็นทีม เพื่อช่วยแชร์ความรู้ ความเข้าใจให้กับทุกคนในทีม ส่งเสริมให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

          ใครที่เรียนจบวิศวกรรม ต่างก็เป็นวิศวกรกันได้ทั้งนั้น แต่มีน้อยคนนักที่จะเป็นวิศวกรที่ทำงานเก่ง ฉะนั้นหากใครที่อยากจะเป็นคนเก่ง มีชื่อเสียง จงศึกษาและหมั่นสั่งสมประสบการณ์ทำงานให้มาก ทำเช่นนี้ได้แล้ว อนาคตเส้นทางการทำงานวิศวกรของคุณจะต้องดีอย่างแน่นอน

หางานที่คุณต้องการได้ที่ JOBTOPGUN

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..