อัปเดตตำแหน่งงานสาย IT หางาน IT Support

               ปัจจุบันเมื่อโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำให้งานสาย IT ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในสังคมยุคปัจจุบัน เพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาและสร้างประโยชน์จากเทคโนโลยี ทำให้การบริหารจัดการงานในองค์กรนั้นมีประสิทธิภาพ เจริญก้าวหน้า และมี
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น งานสาย IT มีโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพชัดเจน และยังเป็นสายงานที่เป็นที่ต้องการในทุกองค์กร วันนี้ทาง JOBTOPGUN เลยมีตำแหน่ง IT Supportที่น่าสนใจจากบริษัทชั้นนำมาฝาก


บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

               บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในด้านไฟฟ้าและพลังงานครบวงจร ทั้งผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า และบริหารโครงการรับเหมาก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ทางองค์กรให้สวัสดิการพนักงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบค่าหุ้นสหกรณ์ การตรวจสุขภาพประจำปี
ทุนการศึกษา และยังสามารถทำงานที่บ้านได้ในบางตำแหน่งอีกด้วย ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทกำลังเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง IT Support อยู่

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
  𑇐 ERP Software Solution and Support
  𑇐 IT Support (ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครราชสีมา)

สมัครงานบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ได้ที่นี่


บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

               บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล เป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “ลิน” สวัสดิการของ
ที่นี่มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโบนัส ประกันชีวิตและสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี ทุนการศึกษา การฝึกอบรม สวัสดิการเงินกู้ เงินช่วยเหลือต่าง ๆ และหากทำงานประจำที่โรงงานก็จะมีที่พัก อาหาร และค่าล่วงเวลาให้อีกด้วย ซึ่งตอนนี้ทางองค์กรกำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งงาน
IT Support อยู่หลายตำแหน่ง

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
  𑇐 เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม อ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์)
  𑇐 เจ้าหน้าที่ Support ERP D365 F&O (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่)
  𑇐 Software Developer (ERP Support) ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่

สมัครงานบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด เพิ่มเติม ได้ที่นี่


บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

               บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการ
ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้งและจัดจำหน่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์สื่อสาร และระบบโทรคมนาคม ทางองค์กรให้สวัสดิการพื้นฐาน เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม โบนัสตามผลงาน และมี
เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น ซึ่งตอนนี้บริษัทกำลังรับสมัครพนักงานตำแหน่ง IT Support หลายตำแหน่งอยู่

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
  𑇐 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย (Network Operation and Support)
  𑇐 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย (Cyber Security Operation and Support)
  𑇐 เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (Software Support)

สมัครงานบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่


บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด

               บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด อยู่ในเครือของ บริษัทโรงงานเภสัช อุตสาหกรรม
เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตอาหารเสริม สมุนไพร ผงชงดื่ม
เครื่องสำอางและครีม ทางองค์มีสวัสดิการให้พนักงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่าเสื่อมยานพาหนะ โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ เที่ยว
ประจำปี เป็นต้น ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทกำลังเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง IT Support อยู่

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
  𑇐 เจ้าหน้าที่ IT Support อาวุโส
  𑇐 IT Application Support

สมัครงานบริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่

               สำหรับคนที่กำลังหางาน IT Support จะเห็นได้ว่ามีตำแหน่งงาน IT Support
ที่น่าสนใจมากมาย และมีหลากหลายบริษัทชั้นนำที่ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครพนักงานอยู่ สามารถหางาน IT Support อื่น ๆ ได้ ที่นี่ หรืออ่านรีวิวบริษัททั้งหมดได้ที่ www.yousayhrsay.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..