บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) (EASY BUY Public Company Limited) “อีซี่บาย” จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2539 ภายใต้ชื่อ บริษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 120 ล้านบาท ภายใต้การร่วมทุนระหว่างบริษัทชั้นนำของประเทศไทย และบริษัท อาคอม จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 1 เมษายน 2548 ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อีซี่บายได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคภายใต้ ชื่อผลิตภัณฑ์ “ยูเมะพลัส” ประกอบด้วย สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ อีซี่บายมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำสถาบันการเงินที่ดีที่สุดของประเทศไทยที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสะดวกสบายทางการเงินแก่ลูกค้า คู่ค้าบริษัทฯ จนทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 2 ล้านรายทั่วประเทศ

ด้วยการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีซี่บายให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นใจและให้ลูกค้าได้เข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ปัจจุบันอีซี่บายได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 6,000 ล้านบาท และมีพนักงานมากกว่า 2,800 คน ทั่วประเทศ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ทั่วประเทศ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
บริษัทฯได้กาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขึ้น เพื่อสร้างคุณค่าในการทางานร่วมกันให้เป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ และแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานทุกคนดังนี้

วิสัยทัศน์
เรา บริษัท อีซี่ บาย จากัด (มหาชน) มุ่งมั่น ในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถ เกื้อหนุนประโยชน์สูงสุดต่อสังคมได้ โดยผ่านพันธกิจดังต่อไปนี้

พันธกิจ
1) ตระหนักและภาคภูมิใจ เราตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติภารกิจและมีความภาคภูมิใจในงานบริการของเราที่สรรค์สร้างประโยชน์ต่อสังคม
2) สร้างสรรค์และเปิดใจ เราเปิดใจโดยไม่ยึดติดเพื่อรับความคิดเห็นใหม่ๆจากผู้ร่วมงานทุกระดับ เพื่อประโยชน์แห่งการพัฒนาและนาเสนอบริการที่ดีที่สุด แก่ลูกค้าของเรา
3) ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เราแสวงหาโอกาสเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติ งานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ให้กับลูกค้าของเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Risk Management & Internal Control Section Head

Incident Engineer

Enterprise Innovation & Architect Engineer

Database Administrator

Information Security & Compliance – Section Head

วันนี้ผู้หางานที่อยากทำงานบริษัทชั้นนำ ก็อย่าพลาดโอกาสงานดีๆจากบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ที่เราคัดสรรมาให้คุณ อย่าลืมติดตามคอลัมน์เจาะบริษัทดังของเราไว้ เพราะโอกาสได้งานเด่นจากบริษัทดังอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้ว! หรืออยากหาโอกาสหางานจากสายอาชีพอื่นๆ สามารถเข้ามาอัพเดตได้ทุกวันที่ JOBTOPGUN นะคะ

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..