เทรนด์การทำงานแบบใหม่ ที่ต้องรู้ไว้เพื่อรับมือให้ทัน!

                เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีทั่วโลก จึงทำให้หลายๆองค์กรมีการทบทวนวิธีการทำงาน รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆในการทำงานรูปแบบใหม่ๆที่มีอิทธิพลในอนาคตนั้นเริ่มมีการคาดการณ์กันขึ้นเรื่อยๆ บทความนี้จึงได้รวมรวม 5 เทรนด์รูปแบบการทำงานใหม่ๆในปี 2022 เอาไว้ เพื่อให้คนทำงานได้รู้ไว้ มีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอน เทรนด์ทั้ง 5 นั้นมีตามนี้

1. การทำงานแบบไฮบริด

                โลกการทำงานในยุค 2022 นั้น จะไม่ได้ถูกกำหนดอยู่เพียงแค่สถานที่อีกต่อไป เพราะบริษัทต่างๆจะเน้น Result และประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น การทำงานแบบไฮบริดจึงเป็นที่นิยมมากขึ้น นั่นคือ ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ที่ไหน ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน หรือที่ไหนก็ตามนั้นไม่เป็นปัจจัยหลัก แต่เน้นพิจารณาประสิทธิภาพของงานที่เกิดขึ้นนั่นเอง

2. เทคโนโลยีมีบทบาท

                พื้นที่ในการทำงานส่วนใหญ่จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น โดยอาจจะมีบทบาทเกือบ 100% เลยทีเดียวในการประสานงาน รูปแบบการทำงานของแต่ละแผนก อีกทั้งเทคโนโลยี โปรแกรม แอพพลิเคชั่น นอกจากนี้ เทคโนโลยียังสามารถอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของคุณได้ 24 ชั่วโมง

3. โครงสร้างองค์กรปรับเปลี่ยน

                โครงสร้างองค์กรของบริษัทส่วนมากจะเป็นตามพีระมิดและยังมีการบริหารแบบอำนาจการตัดสินใจต่างๆ นั้นจะอยู่ที่ผู้บริหารระกับสูงทั้งหมด และอำนาจจะลดหลั่นรองลงมาเป็นพนักงานที่คอยรับสั่งไปปฏิบัติ แต่ในโครงสร้างที่มาแรงคือ โครงสร้างจะยืดหยุ่นมากขึ้นทำให้กระบวนการตัดสินใจสามารถทำได้ไวขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทันที

4. รูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่น

                การ Reskill และ Upskill ของพนักงานนั้นล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรต้องทำ เพราะบริษัทจะก้าวไปได้ก็ต่อเมื่อพนักงานมีคุณภาพ ดังนั้น เทรนด์การเรียนรู้แบบยืดหยุ่นในองค์กรจะเกิดขึ้นและพนักงานจะปรับสู่การเรียนรู้หรือผ่านทางทดลองใหม่ๆ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานเริ่มค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง

5. คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

                เพราะภาวะโรคระบาดในปัจจุบันเช่น COVID-19 สิ่งองค์กรต่างๆต้องเล็งเห็นและให้ความสำคัญก็คือ สุขภาพของพนักงานต้องมาเป็นหลักทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ดังนั้น  องค์กรจะหันมาให้ความสำคัญกับ work-life balance หรือการพิจารณาให้ work from home เพื่อลดความเครียดเรื่องการเดินทาง รวมถึงส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่พร้อมจะ support พนักงานขั้นสุด

                โดยรวมทั้ง 5 เทรนด์การทำงานในปี 2022 นี้ บริษัททั้งหลายรวมไปถึงผู้บริหารและผู้นำในองค์กรควรนำไปปรับใช้ได้ตามสไตล์ขององค์กรกันเพื่อให้รับกับเทรนด์โลกกันด้วยนะคะ

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..