เส้นทางสายอาชีพของ “พนักงานบัญชี”

          พนักงานบัญชี จะเป็นการทำงานเกี่ยวข้องกับการให้บริการทำบัญชี การจดบันทึก จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทางการเงิน เพื่อนำมาตรวจสอบ ทำรายงาน และวิเคราะห์สภาพการเงินของบริษัทต่อไป คนที่อยากทำงานนักบัญชีนั้น จะต้องมีความรู้เฉพาะทางด้านการบัญชี ดังนั้นใครที่เรียนจบมาด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จะได้เปรียบคนอื่นเป็นพิเศษในตอนสมัครงาน

ทักษะและคุณสมบัติที่พนักงานบัญชีทุกคนควรมี

มีความซื่อสัตย์

          นักบัญชีทุกคน ต้องมีความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในหน้าที่การงาน เนื่องจากตำแหน่งงานนี้ จะมีหน้าที่ดูแลบัญชีการเงินของบริษัท หากใครที่ขาดจริยธรรม อาจจะถูกยั่วยุจนทำให้คุณหลงผิดเปิดเผยความลับของบริษัทให้คู่แข่งรู้ หรือทำการฉ้อโกงเงินบริษัทก็เป็นไปได้

มีความละเอียดรอบคอบ

          การทำงานกับเรื่องของตัวเลข และเงินทองนั้น คุณต้องมีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ เพราะเมื่อใดที่คุณทำงานพลาด อาจจะส่งผลถึงสถานะทางการเงินขององค์กรได้เลย ฉะนั้นพนักงานบัญชีทุกคน ต้องละเอียดและรู้จักสังเกต เมื่อพบเจอตัวเลขที่ผิด หรือสิ่งผิดปกติ ต้องรีบหาสาเหตุ แก้ไข และแจ้งหัวหน้างานทันที

ความรู้แน่นทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ

          นักบัญชีต้องมีความรู้ความสามารถในการทำบัญชี ตรวจสอบตัวเลข และนำทฤษฎีที่ได้เรียนรู้จากการศึกษามาปรับใช้จริงในการทำงาน เนื่องจากงานด้านนี้จะเป็นการทำงานเฉพาะด้าน คุณต้องวิเคราะห์ตัวเลขได้อย่างแม่นยำ โดยเข้าใจหลักการทำธุรกิจควบคู่กันไปด้วย จะได้นำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานธุรกิจขององค์กรคุณ

มีความขยันพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

          พนักงานบัญชีที่ดี จะต้องรู้จักเปิดรับและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ผ่านการพบปะพูดคุย เข้างานอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางสายอาชีพ รวมถึงงานในแวดวงธุรกิจอยู่บ่อย ๆ เพราะคุณจะได้เข้าใจและเรียนรู้การทำงานขององค์กรอื่น ๆ นอกจากงานในสายธุรกิจของคุณ ที่สำคัญ นักบัญชีเก่ง ๆ จะพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านกฎหมาย และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพบัญชี

เก่งในการใช้โปรแกรมเครื่องมือคอมพิวเตอร์

          นักบัญชีพื้นฐาน จะต้องรู้จักใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ในการทำงาน โดยพื้นฐานแล้ว มักจะใช้โปรแกรม Excel ในการทำงานทั่วไป แต่หากคุณมีความชำนาญมากยิ่งขึ้นแล้ว บางองค์กรจะให้คุณได้ใช้โปรแกรม อย่าง QuickBooks และโปรแกรมระบบ ERP ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้จะช่วยคุณในการทำบัญชี ตามหนี้ และตรวจรายรับรายจ่ายของบริษัทได้ง่ายยิ่งขึ้น

รายได้และค่าตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่?

          งานบัญชี ถือเป็นหนึ่งในสายอาชีพที่มีรายได้ดีพอสมควร โดยเฉพาะเด็กจบใหม่ พึ่งเริ่มงานบางคน สามารถเรียกเงินเดือนเริ่มต้นได้สูงถึง 25,000 บาทเลย ยิ่งใครทำงานจนมีประสบการณ์มากแล้ว คุณจะสามารถทำรายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียว มากไปกว่านั้น หากใครหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ จนสามารถเลื่อนขั้นจนถึงระดับบนของพนักงานในบริษัท จะทำให้คุณมีรายได้สูงขึ้นไปอีก

          เป็นอย่างไรกันบ้าง เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คนที่กำลังสมัครงานบัญชี สามารถมองเห็นภาพรวม และเส้นทางสายอาชีพพนักงานบัญชีได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น พนักงานบัญชีเป็นอาชีพที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มคนทำงานด้วยกัน ไม่ว่าจะยุคสมัยเปลี่ยนไปแค่ไหน เชื่อเถอะว่า อาชีพนักบัญชีก็ยังคงมีความสำคัญต่อองค์กรอยู่เสมอ อย่ารอช้า ยื่นใบสมัครงานได้เลย

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..