บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด (Thaioil Energy Services Company Limited)ประกอบธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามันที่มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อผลิตและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมสำเร็จรูปป้อนตลาดในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทั้งยังขยายการลงทุนให้ครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี นํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน เอทานอล รวมถึงการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ตลอดจนธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีทางเรือ ธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปทางท่อ และธุรกิจให้คำปรึกษาทางด้านพลังงาน

วิสัยทัศน์

บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด มุ่งที่จะเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการด้านการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี ที่ต่อเนื่องอย่างครบถ้วนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

พันธกิจ

1. เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำในด้านผลการดำเนินงานและผลตอบแทนการลงทุน

2. ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นระหว่างกันเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

3. มุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณมาโนช / คุณกัญญารัตน์
ที่อยู่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 038-359-000,038-359-400 Ext.6277-6278
โทรสาร : 038-359-018
โฮมเพจ : //www.Thaioilgroup.com

ตำแหน่งงานที่บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัดกำลังเปิดรับสมัครงาน มีดังนี้

Mechanical Engineer

พนักงานปฏิบัติการ

พนักงานปฏิบัติการห้องทดสอบ

ช่างอุปกรณ์เครื่องมือวัด

ช่างเครื่องกล / ช่างยนต์

ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ทั้งหมด

วันนี้ผู้หางานที่อยากทำงานบริษัทชั้นนำ ก็อย่าพลาดโอกาสงานดีๆ จากบริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ที่เราคัดสรรมาให้คุณ อย่าลืมติดตามคอลัมน์เจาะบริษัทดังของเราไว้ เพราะโอกาสได้งานเด่นจากบริษัทดังอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้ว! หรืออยากหาโอกาสหางาน สมัครงานจากสายอาชีพอื่นๆ สามารถเข้ามาอัพเดตได้ทุกวันที่ JOBTOPGUN.com นะคะ

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) ได้ ที่นี่ ฟรี!

 

 

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..