5 ปัจจัยสำคัญที่สร้างความสุขให้กับชีวิตในวัยทำงาน

          ในสมัยนี้ที่มนุษย์เงินเดือนต่างให้ความสำคัญต่อการทำงานมากกว่าแต่ก่อน ทำให้ทุกบริษัทหรือทุกองค์กรต่างหันมาให้ความสำคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และทำให้พนักงานรู้สึกมีความสุขต่อการทำงาน จนอยากที่จะทุ่มเทให้กับการทำงานมากที่สุด แต่การจะสร้างสิ่งดี ๆ เหล่านี้ได้นั้น บริษัทจะต้องถึงคำนึงถึง 5 ปัจจัยสำคัญที่สร้างความสุขให้กับพนักงานภายในองค์กร จะมีปัจจัยอะไรบ้างนั้น มาทำความเข้าใจไปพร้อมกันเลย

1. บทบาทและหน้าที่ในการทำงาน

          คนทำงานทุกคน มักจะรู้สึกมีความสุข และภาคภูมิใจกับตัวเองทุกครั้งที่ทำงานสำเร็จตามที่หวังไว้ แต่การจะมีความสุขเช่นนั้นได้นั้น พนักงานเหล่านั้นจะต้องได้ทำงานตามที่ตัวเองถนัด และชื่นชอบด้วย ถึงแม้จะประสบความสำเร็จ แต่หากต้องทนทำงานในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ ก็จะรู้สึกอึดอัดที่ต้องทนทำงานในหน้าที่นั้นอยู่ดี

2. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า

          การทำงานที่ดีได้ พนักงานทุกคนจะต้องรู้จักทำงานกันเป็นทีม ยิ่งบริษัทไหนมีความสามัคคีและทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ โอกาสที่บริษัทจะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ได้มากเท่านั้น นอกจากโอกาสในความสำเร็จแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างาน ก็นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานในทีมรู้สึกสนุก และมีความสุขที่ได้ทำงานให้กับองค์กร หากบริษัทใดที่มีความสัมพันธ์ในองค์กรที่ดี พนักงานก็จะรู้สึกอยากที่จะมาทำงานในทุก ๆ วัน

3. เงินเดือนที่เหมาะสม

          มนุษย์ออฟฟิศทุกคน ต่างทำงานกันเพื่อต้องการหาเงินเพื่อมาเลี้ยงชีพตัวเอง และครอบครัว ฉะนั้นการทำงานได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมต่อการทำงาน ยิ่งทำงานหนักและได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่าสักเท่าไหร่ พนักงานออฟฟิศเหล่านั้นก็จะยิ่งมีความสุข และมีกำลังในการทำงานมากเท่านั้น หากบริษัทใดให้เงินเดือนไม่คุ้มค่า พนักงานก็จะอยู่ทำงานไม่นานหรอก

4. ความสมดุลของเวลาการทำงาน

          ต่อให้จะได้รับเงินเดือนที่สูงมากเท่าไหร่ แต่หากเวลาการทำงานไม่แน่นอน ทำงานจนหามรุ่งหามคำจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน พนักงานออฟฟิศทั่วไป ก็จะรู้สึกอึดอัดและไม่มีความสุขต่อการทำงานอย่างแน่นอน ฉะนั้นหากบริษัทใดหรือหัวหน้างานคนใดอยากให้พนักงานทำงานอยู่กับบริษัทไปนาน ๆ ก็ควรใส่ใจถึงความสำคัญในข้อนี้ไว้ด้วย ควรแบ่งเวลาการทำงานให้ดี และไม่ไปรบกวนพนักงานนอกเวลางานจนเกินไป

5. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ได้รับ

          ปัจจัยหนึ่งที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนที่ตัดสินใจสมัครงานเข้าทำงานในบริษัทต่าง ๆ มักจะเลือกจากสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำงานในบริษัทนั้น ซึ่งสิทธิประโยชน์ในจุดนี้ อาจจะหมายถึงสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ที่นอกจากสวัสดิการของบริษัททั่วไป เช่น ค่าเดินทางเมื่อออกไปทำธุรกิจนอกออฟฟิศ หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากการได้รับเงินสนับสนุนที่อาศัยเพิ่มเติม เป็นต้น หากบริษัทไหนที่มีสิทธิประโยชน์เหล่านี้ พนักงานในออฟฟิศเหล่านี้ก็จะมีแนวโน้มที่ความสุขกับชีวิตการทำงานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

          และนี่ก็คือ 5 ปัจจัยสำคัญที่สร้างความสุขให้กับชีวิตในวัยทำงานของมนุษย์เงินเดือนทุกคน หากบริษัทไหนที่สามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของพนักงานในองค์กรได้ บริษัทเหล่านั้นก็จะยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จตามที่องค์กรตั้งไว้ได้สูง

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..