งานราชการ

บทความล่าสุด

กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็นราชการ 83 อัตรา ถึง 28 พ.ค. 63

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 7 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ...อ่านต่อ
26/05/20|

งานราชการ : กรมชลประทานรับสมัครตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 4 อัตรา

26/12/19
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง...อ่านต่อ

งานราชการ : เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา

24/12/19
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 9 ตำแหน่ง จำนวน 25 อัตรา ตำแหน่งงานที่เปิดรับ 1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา เงินเดือน 15000...อ่านต่อ

งานรัฐวิสาหกิจ : ธ.ก.ส.รับสมัครสอบเป็นพนักงานการเงินระดับ 4 จำนวน 150 อัตรา

22/12/19
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการเงินระดับ 4 จำนวน 150 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มกราคม...อ่านต่อ

งานราชการ : เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา

20/12/19
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่งงานที่เปิดรับ 1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 4...อ่านต่อ

คำค้นหายอดนิยม

..