งานราชการ

บทความล่าสุด

กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็นราชการ 83 อัตรา ถึง 28 พ.ค. 63

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 7 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ...อ่านต่อ
26/05/20|

งานราชการ : รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมศิลปากร จำนวน 21 อัตรา


19/12/19
กรมศิลปากรเปิดสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ  13 ตำแหน่ง จำนวน 21 อัตรา ตำแหน่งงานที่เปิดรับ 1. นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท 2. ผู้ช่วยนักโบราณคดี  2 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท 3....อ่านต่อ

งานราชการ : กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัครสอบ 36 อัตรา รับสมัครถึง 27 ธ.ค. 62

18/12/19
กรมสรรพสามิต  เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการและเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน  รวม 36...อ่านต่อ

งานราชการ : รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการของกรมป่าไม้ จำนวน 49 อัตรา

17/12/19
กรมป่าไม้เปิดสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 22 ตำแหน่ง จำนวน 49 อัตรา ตำแหน่งงานที่เปิดรับ วุฒิม.6. เงินเดือน 10430 บาท ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 2 อัตราตำแหน่ง...อ่านต่อ

งานราชการ : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

02/12/19
          กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ  5 ตำแหน่ง รวม 52...อ่านต่อ

คำค้นหายอดนิยม

..