งานราชการ

บทความล่าสุด

การเคหะแห่งชาติรับ สมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 130 อัตรา ถึง 27 ก.ย.

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 130 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 27 กันยายน 2563 ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2563 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. วิศวกร (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 6 อัตรา2. วิศวกร (วิศวกรรมไฟฟ้า) จำนวน 3 อัตรา3. วิศวกร...อ่านต่อ
25/09/20|

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา ถึง 2 ต.ค.

15/09/20
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563 ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง...อ่านต่อ

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง ถึง 11 ก.ย.

11/09/20
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 กันยายน 2563 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง...อ่านต่อ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 133 อัตรา ถึง 11 ก.ย.

10/09/20
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 133 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 กันยายน...อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 34 อัตรา ถึง 30 ก.ย.

09/09/20
กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 34 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 กันยายน 2563 ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง...อ่านต่อ

คำค้นหายอดนิยม

..