งานราชการ

บทความล่าสุด

กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็นราชการ 83 อัตรา ถึง 28 พ.ค. 63

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 7 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ...อ่านต่อ
26/05/20|

สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 10 อัตรา ถึง 18 มี.ค. 63

16/03/20
สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2563 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง...อ่านต่อ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) รับสมัครงาน 973 อัตรา ถึง 18 มี.ค.63

13/03/20
การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี...อ่านต่อ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบราชการ 10 อัตรา ถึง 19 มี.ค. 63

11/03/20
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง...อ่านต่อ

งานราชการ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็นราชการ 32 อัตรา ถึง 11 มี.ค. 63

09/03/20
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 32 อัตรา ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา2. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1...อ่านต่อ

คำค้นหายอดนิยม

..