งานราชการ

บทความล่าสุด

กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็นราชการ 83 อัตรา ถึง 28 พ.ค. 63

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 7 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ...อ่านต่อ
26/05/20|

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง 118 อัตรา ถึง 9 มี.ค. 63

05/03/20
องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 118 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2563 ตำแแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. พนักงาน...อ่านต่อ

งานราชการ : กรมทรัพยากรน้ำเปิดรับสมัครสอบเป็นราชการ 22 อัตรา ถึง 6 มี.ค.63

25/02/20
กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง...อ่านต่อ

งานราชการ : เปิดรับสมัครสอบเป็นราชการ 36 อัตรา ถึง 4 มี.ค. 63

22/02/20
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 36 อัตรา ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2563 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง...อ่านต่อ

งานราชการ : กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นราชการ 90 อัตรา ถึงวันที่ 28 ก.พ.63

20/02/20
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 90 อัตรา ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน...อ่านต่อ

คำค้นหายอดนิยม

..