งานราชการ

บทความล่าสุด

กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็นราชการ 83 อัตรา ถึง 28 พ.ค. 63

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 7 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ...อ่านต่อ
26/05/20|

งานราชการ : เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา ถึงวันที่ 3 มี.ค 63

18/02/20
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง...อ่านต่อ

งานราชการ : กรมทรัพยากรธรณีเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 29 อัตรา ถึงวันที่ 25 ก.พ. 63

16/02/20
กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 29 อัตรา ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1 อัตรา1. ตำแหน่ง พนักงานพิพิธภัณฑ์ค่าตอบแทนต่อเดือน 10430 บาท...อ่านต่อ

งานราชการ : กรมทหารการช่าง เปิดรับสมัครสอบเป็นราชการ 150 อัตรา ถึงวันที่ 28 ก.พ.63

14/02/20
กรมการทหารช่าง มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 150 อัตรา...อ่านต่อ

งานราชการ : กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการ 5 อัตรา ถึงวันที่ 20 ก.พ.63

12/02/20
กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 5 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500...อ่านต่อ

คำค้นหายอดนิยม

..