งานราชการ

บทความล่าสุด

กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็นราชการ 83 อัตรา ถึง 28 พ.ค. 63

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 7 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ...อ่านต่อ
26/05/20|

งานราชการ : กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นราชการ 266 อัตรา ถึงวันที่ 27 ก.พ.63

09/02/20
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 266 อัตรา ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ 150 อัตราเงินเดือน...อ่านต่อ

งานราชการ : สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบเป็นราชการ 6 อัตรา ถึงวันที่ 24 ก.พ.63

07/02/20
สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6 อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650...อ่านต่อ

งานราชการ : กยศ. เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง (ทำงานเวลาปกติ) ถึงวันที่ 7 ก.พ.63

05/02/20
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 2 อัตรา ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ...อ่านต่อ

งานราชการ : สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ถึง 27 ก.พ. 63

05/02/20
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 (รอบทั่วไป) รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 -​ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยแบ่งการสอบออกเป็น 2 แบบ คือ แบบ e-Exam และแบบ...อ่านต่อ

คำค้นหายอดนิยม

..