งานราชการ

บทความล่าสุด

กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็นราชการ 83 อัตรา ถึง 28 พ.ค. 63

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 7 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ...อ่านต่อ
26/05/20|

งานราชการ : กยศ. เปิดสอบเป็นลูกจ้าง (ทำงานนอกเวลา) ถึง 7 ก.พ.63

05/02/20
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 74 อัตรา ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ...อ่านต่อ

งานราชการ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 38 อัตรา ถึงวันที่ 7 ก.พ.63

04/02/20
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 38 อัตรา ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง เศรษฐกร (ปริญญาโท) 17 อัตราเงินเดือน...อ่านต่อ

งานราชการ : กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นราชการ 908 อัตรา ถึงวันที่ 24 ก.พ.63

28/01/20
เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 จำนวน 908 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์...อ่านต่อ

งานราชการ : เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 958 อัตรา ถึงวันที่ 4 ก.พ. 63

24/01/20
กทม. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 958 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งประเภททั่วไป...อ่านต่อ

คำค้นหายอดนิยม

..