Creative อาชีพเบื้องหลังความสำเร็จของงานโฆษณา

          Creative คืออาชีพที่มีหน้าที่คอยสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา ทั้งในสื่อโทรทัศน์ และสื่อโฆษณาออนไลน์ทั่วไป โดยครีเอทีฟจะต้องคอยผสานงานกับอาชีพอื่น ๆ ในทีมอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำการวางแผนรถ่ายทำโฆษณา ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ที่สำคัญก่อนที่จะทำการถ่ายทำสื่อโฆษณาทุกครั้ง ครีเอทีฟจะต้องประสานงานกับลูกค้า เพื่อสอบถามข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการทำสื่อโฆษณาเหล่านี้ เพื่อที่จะให้มองเห็นภาพรวม และสร้างสรรค์ผลงานได้ถูกใจลูกค้ามากที่สุด

ลักษณะการทำงานของอาชีพ Creative

          ขั้นตอนการทำงานของครีเอทีฟ จะเริ่มจากการรับโจทย์จากลูกค้า ว่าต้องการทำสื่อโฆษณานำเสนอสินค้าและบริการอะไร และนำโจทย์เหล่านั้นมาตีความ เพื่อสร้างสรรค์แผนงานผ่านการเขียนสตอรี่บอร์ด บอกเล่าเรื่องราวให้ลูกค้าเข้าใจเนื้อเรื่องของโฆษณามากยิ่งขึ้น หากลูกค้าชื่นชอบ ขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการวางแผนลงถ่ายทำโฆษณาจริง แต่ถ้าหากลูกค้ายังไม่ชอบใจ ก็ต้องลงรื้อสตอรี่บอร์ดและปรับแก้ไขงานต่อไป

          ความท้าทายของอาชีพครีเอทีฟ คือการต้องพบเจอกับลูกค้า เดาใจ และตีโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด อีกทั้งครีเอทีฟเก่ง ๆ นอกจากจะผลิตสื่อโฆษณาได้ถูกใจลูกค้าแล้ว ยังต้องเข้าใจมุมมองของการตลาด และผลิตสื่อให้สามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้จับใจคนชม จนใคร ๆ ที่ได้ชมก็ต้องจำได้

คุณสมบัติที่ดีของการเป็นครีเอทีฟ

กล้าคิดกล้าตัดสินใจ

          Creative จะต้องมีหน้าที่เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้า ซึ่งในบางครั้งอาจมีการต้องนำเสนอเนื้อเรื่อง ที่ขัดกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สื่อโฆษณาออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด ฉะนั้นคุณจะต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจ เพื่อลงมือทำสื่อโฆษณาที่ในบางครั้งมักจะขัดกับความชื่นชอบของกลุ่มผู้ชมบางกลุ่ม คุณจะต้องตัดสินใจให้รอบคอบมากที่สุด เพื่อที่จะได้ไม่ส่งผลเสียกับสินค้าและบริการในภายหลัง

มีความคิดสร้างสรรค์

          ทักษะนี้ ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่ครีเอทีฟทุกคนควรมี เนื่องจากอาชีพนี้มีหน้าที่สร้างสรรค์ผลงานโฆษณาให้ออกมาโดดเด่น และแตกต่างจากสื่อโฆษณาอื่น ๆ ไม่ลอกเลียนแบบความคิดของใคร คิดสร้างสรรค์สื่อโฆษณา โดยคำนึงถึงผู้ชมว่า เมื่อผู้ชมได้ชมสื่อ และรับรู้แล้วจะรู้สึกอย่างไร ความหมายที่คุณต้องการจะสื่อ ผู้ชมสามารถรับรู้ได้หรือไม่

เรียนรู้อัพเดทข่าวสารใหม่อยู่เสมอ

          Creative เก่ง ๆ จะรู้จักการนำเทรนด์ หรือกระแสสังคมที่กำลังนิยมอยู่ในขณะนั้น มาปั้นเรื่องราวให้ดึงดูดใจผู้ชมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นครีเอทีฟจะต้องรู้จักสังเกต และหมั่นเรียนรู้ ติดตามข่าวสารบ้านเมืองใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่ออัพเดทพฤติกรรมการเสพสื่อโฆษณาของลูกค้าทั่วไป แล้วจึงนำมาประยุกต์ในการสร้างสื่อโฆษณาให้ตรงตามความชื่นชอบของผู้ชมมากที่สุด

          และนี่ก็คือเรื่องน่ารู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพ Creative ที่คุณควรรู้ สำหรับใครที่กำลังสนใจสมัครงานครีเอทีฟ เราขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงาน และเริ่มต้นจัดเก็บ Portfolio เพื่อใช้ประกอบการยื่นสมัครงานควบคู่กับเรซูเม่ในอนาคต เพราะอาชีพครีเอทีฟ มักจะตัดสินความเก่ง และความสามารถจากผลงานที่คุณได้ลงมือสร้างขึ้นมา ยิ่ง Portfolio ของใครโดดเด่นมากเท่าไหร่ ก็โอกาสที่จะได้งานก็จะยิ่งมากเท่านั้น

หางานที่คุณต้องการได้ที่ JOBTOPGUN 

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..