รวมงานช่าง หางานช่าง

               งานช่าง เป็นสายงานที่มีความเชี่ยวชาญตั้งแต่การซ่อม บำรุง ดัดแปลง ติดตั้ง
แก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ที่ขัดข้อง รวมไปถึงระบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ที่
ใช้งานเครื่องมือ/ เครื่องจักรปลอดภัย งานสายนี้อาจทำงานประจำอยู่ในโรงงาน บริษัทสำนักงาน หรือตึกอาคาร โดยคนที่จะทำงานสายนี้ได้จะต้องมีความรู้ทางวิชาชีพเทคนิคโดยตรง วันนี้ทาง JOBTOPGUN เลยมีตำแหน่งงานช่างที่น่าสนใจจากบริษัทใหญ่ชั้นนำ
มาฝาก


บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

               บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ก้าวเข้าสู่การเป็น Living Solutions Provider มุ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิตของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังมองว่าพนักงานทุกคนคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ จึงมีวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานกล้าพูดและกล้าลงมือทำ ให้อิสระในความคิดและสามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทกำลังเปิดรับสมัครงานช่างอยู่

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
   𑇐 ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป (โรงแรมเปิดใหม่โซนราชวัตร)
   𑇐 ช่างประจำหมู่บ้าน (บางกรวย)
   𑇐 ช่างเทคนิคอาคาร (ตึก AIS2 พหลโยธิน)

สมัครงานบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ได้ที่นี่


บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

               บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าขนาดใหญ่ครบวงจร อาคารสำนักงาน โรงแรม และโครงการที่พักอาศัย และเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในกองทุนต่าง ๆ สวัสดิการของที่นี่มีทั้งองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต สิทธิเบิกค่ารักษาทันตกรรม และโบนัส หากใครต้องการก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งตอนนี้ทางเซ็นทรัลกำลังเปิดรับสมัครช่างอยู่

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
   𑇐 ช่างไฟฟ้า/ปรับอากาศ/สุขาภิบาล (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)
   𑇐 ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต)

สมัครงานบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ได้ที่นี่


บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

               บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “กุ๊ก” ที่มีวางขายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ที่นี่มีพร้อมทั้งโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงานกับองค์กร ค่าตอบแทนและสวัสดิการดี
มีประกันกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรถรับ-ส่งโรงงาน ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทกำลังมองหาช่างที่มีความสามารถมาประจำตำแหน่งต่าง ๆ อยู่

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
   𑇐 ช่างไฟฟ้า / หัวหน้าช่างไฟฟ้า
   𑇐 พนักงานควบคุมเครื่องจักร

สมัครงานบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เพิ่มเติม ได้ที่นี่


บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด

               บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจการกลั่นน้ำมันที่เชื่อมโยงกระบวนการผลิตปิโตรเคมี เป็นโรงกลั่นที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทางองค์กรให้ความสำคัญกับการเชื่อมั่นในศักยภาพบุคลากรและการทำงานเป็นทีม ให้สวัสดิการ อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต สิทธิ
การเบิกค่าทันตกรรม เป็นต้น ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทกำลังเปิดรับสมัครช่างอยู่หลายตำแหน่ง

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
𑇐 ช่างไฟฟ้า
𑇐 ช่างอุปกรณ์เครื่องมือวัด 
𑇐 ช่างโยธา

สมัครงานบริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่


               สำหรับคนที่กำลังหางานช่าง จะเห็นได้ว่ามีตำแหน่งงานช่างที่น่าสนใจมากมาย และมีหลากหลายบริษัทใหญ่ชั้นนำที่ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครพนักงานอยู่ สามารถหางานช่างอื่น ๆ ได้ ที่นี่ หรืออ่านรีวิวบริษัททั้งหมดได้ที่ www.yousayhrsay.com


สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..