สมัครงานธนาคาร งานธนาคารเด็กจบใหม่

               ธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความมั่นคงสูง ทั้งยังขึ้นชื่อว่าเป็นองค์กรที่มีสวัสดิการพนักงานดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการกู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ ได้ดอกเบี้ยราคาพิเศษสำหรับพนักงาน งานธนาคารไม่ได้หมายถึงงานประจำสาขาของธนาคารเหมือนที่หลายคนเข้าใจ ปัจจุบันงานธนาคารมีตำแหน่งงานที่หลากหลาย คลอบคลุมทุกสายอาชีพ ทั้งด้านการเงิน
การตลาด การวิเคราะห์และวางแผน สินเชื่อ การจัดการ รวมไปถึงด้านไอที เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในยุคดิจิทัล วันนี้ทาง JOBTOPGUN มีตำแหน่งงานธนาคารที่น่าสนใจ
ในบริษัทชั้นนำทั่วประเทศมาฝาก


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

               ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์แบบครบวงจร และเป็น
1 ใน 5 ธนาคารชั้นนำของประเทศไทย ทางธนาคารมีนโยบายทรัพยากรบุคคลหลายด้าน
ทั้งมอบผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัย เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของพนักงาน เป็นต้น ซึ่งตอนนี้ทางธนาคารก็กำลังมองหาเด็กจบใหม่มาทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ มากมายหลายแผนก

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
   𑇐 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (CSR) ตำแหน่งงานประจำสาขา จังหวัดเชียงใหม่
   𑇐 เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริการ (มีหลายพื้นที่)
   𑇐 Compliance Officer

สมัครงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ได้ที่นี่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

               ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่เป็นผู้นำบุกเบิกวงการธนาคารไทย
มาอย่างยาวนาน จนได้รับชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในด้านความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ และมีฐานลูกค้ากว่า 12 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งทางธนาคารเชื่อว่าหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจคือพนักงาน จึงได้ใส่ใจในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตอย่างการให้สวัสดิการต่าง ๆ
ที่เหมาะสมแก่พนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเพิ่มมากขึ้น หากใครสนใจ
งานเชียงราย ตอนนี้ทางธนาคารกำลังมองหาคนที่มีความสามารถ พร้อมเรียนรู้ และสามารถปรับตัวรับมือความท้าทายใหม่ ๆ ได้มาร่วมงานอยู่ 

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
   𑇐 Credit Analyst – Corporate Banking
   𑇐 Customer Center Agent (Thai/English )
   𑇐 เจ้าหน้าที่การตลาดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

สมัครงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ได้ที่นี่


บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

               บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มั่นคงที่สุด
แห่งหนึ่ง มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการ
ที่เป็นเลิศ ทางองค์กรต้องการพัฒนาให้พนักงานทุกคนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงส่งเสริม
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นและสามารถเติบโตใน
สายงานต่อไป หากเด็กจบใหม่ที่อยากสมัครงานธนาคาร ตอนนี้ธนาคารกสิกรไทยกำลังเปิดรับสมัครอยู่หลายตำแหน่ง 

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
   𑇐 Treasury Operations
   𑇐 Contract or Billing Vendor Onboard & Support Officer
   𑇐 เจ้าหน้าที่จัดการเอกสารธุรกิจนำเข้าและส่งออก

สมัครงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ได้ที่นี่


บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

               บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เกิดจากการรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาติ ทำให้กลายเป็นธนาคารชั้นนำที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6
ของไทย ทางธนาคารได้สร้างพื้นที่และบรรยากาศการทำงานให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เป็นองค์กรหัวสมัยใหม่ที่สนับสนุนให้ทุกคนได้นำเสนอความคิดเห็นของตน
ได้เต็มที่โดยไม่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งหรืออายุ ซึ่งตอนนี้ทางธนาคารก็กำลังรับสมัครพนักงานอยู่หลายตำแหน่ง จบใหม่ก็สมัครงานธนาคารได้ 

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
   𑇐 พนักงานสาขา – เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ประเวศ, สมุทรปราการ, ศรีนครินทร์, บางนา)
   𑇐 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์
   𑇐 เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์

สมัครงานบริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ได้ที่นี่


               สำหรับเด็กจบใหม่ที่กำลังหางานธนาคาร จะเห็นได้ว่ามีตำแหน่งงานที่น่าสนใจมากมายหลายสาขา และมีหลากหลายธนาคารชั้นนำที่ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครพนักงานอยู่ สามารถหางานธนาคารอื่น ๆ ได้ ที่นี่ หรืออ่านรีวิวบริษัททั้งหมดได้ที่ www.yousayhrsay.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..