สมัครงาน Call Center อัปเดตตำแหน่งงานทั้งหมด

            งาน Call Center มีหน้าที่หลักคือดูแลลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ รับสายโทรเข้า-ออก
ให้บริการตอบคำถาม ข้อสงสัย บริการข้อมูลข่าวสารกับลูกค้า หรือคอยรับเรื่องที่ลูกค้า
ร้องเรียน คนที่จะทำงานตำแหน่ง Call Center จะต้องมีใจรักบริการ มีทักษะการฟัง การพูด และการโน้มน้าวจิตใจที่ดี มีน้ำเสียงเป็นมิตร แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และเป็นคนใส่ใจ
ในรายละเอียด วันนี้ทาง JOBTOPGUN เลยมีตำแหน่งงาน Call Center ที่น่าสนใจจากบริษัทชั้นนำมาฝาก


บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

            บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน รับจ้างติดตามหนี้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจสินเชื่อ ภายใต้เครื่องหมายบริการ “ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ” พนักงานขององค์กรจะได้รับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษา ค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ ค่ายินดีมงคลสมรส และโบนัสประจำปี ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทกำลังเปิดรับสมัครงาน Call Center อยู่

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
   𑇐 Call Center Supervisor

สมัครงานบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ได้ที่นี่


บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

            บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
แบบครบวงจร โดยร่วมทุนกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อขยายฐานการให้บริการและสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ที่นี่มีสวัสดิการพนักงานหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ค่ายินดีมงคลสมรส ประกันชีวิต ประกันสังคม ประกันสุขภาพ สินเชื่อกรณีฉุกเฉิน เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ โบนัสตามผลงาน/ ผลประกอบการประจำปี เป็นต้น ทางองค์กรต้องการขยายธุรกิจและสร้างรากฐานของบริษัทให้
เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไป ตอนนี้จึงกำลังเปิดรับสมัครพนักงาน Call Center อยู่

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
   𑇐 Call Center Manager, Customer Service Manager

สมัครงานบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ได้ที่นี่


บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

            บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตเครื่อง
ใช้ไฟฟ้าระดับโลกที่กำลังเติบโตในตลาดประเทศไทย ทางองค์กรเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่
ได้เติบโต ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะในการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพและตำแหน่งงาน พร้อมทั้งให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ โบนัสตามผลงาน/ ผล
ประกอบการประจำปี ฯลฯ หากใครอยากร่วมงานกับทางบริษัท ตอนนี้เป็นโอกาสดีเพราะกำลังเปิดรับสมัครงาน Call Center อยู่

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
   𑇐 Call Center Management

สมัครงานบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่

อ่านรีวิวบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มเติม ได้ที่นี่


กรุงศรี ออโต้

            กรุงศรี ออโต้ เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อ
ยานยนต์ ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ผู้ใช้รถ ทางบริษัท
ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม เปิดกว้างทางความคิด สวัสดิการของที่นี่มีทั้งการ
ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ค่าทำงานล่วงเวลา ประกันสังคม โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ ฯลฯ ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทกำลังมองหาพนักงานที่มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และกระตือรือร้นที่จะร่วมเติบโตไปข้างหน้ามาร่วมทีมในตำแหน่ง Call Center อยู่

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
   𑇐 Call Center Agent (สัญญาจ้าง) ประจำสำนักงานใหญ่ เพลินจิต หลายอัตรา

สมัครงานกรุงศรี ออโต้ ในตำแหน่งอื่น ๆ ได้ที่นี่
อ่านรีวิวกรุงศรี ออโต้ เพิ่มเติม ได้ที่นี่


            สำหรับคนที่กำลังหางาน Call Center จะเห็นได้ว่ามีตำแหน่งงาน Call Center
ที่น่าสนใจมากมาย และมีหลากหลายบริษัทชั้นนำที่ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครพนักงานอยู่ สามารถหางาน Call Center อื่น ๆ ได้ ที่นี่ หรืออ่านรีวิวบริษัททั้งหมดได้ที่ www.yousayhrsay.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..