10 สายงานมาแรง ไม่ตกงานแน่ปี 2023
สายงานที่จะมาแรงในปี 2023

               ในปี 2023 นี้ กระแสอาชีพที่ตลาดแรงงานนั้นต้องการมีความเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อย บางกลุ่มเป็นที่ต้องการจนแรงงานขาดตลาดเลย วันนี้ พวกเราจะขอมาแชร์ 10 สายงานที่มาแรงแน่นอนในปี 2023 นี้เพื่อให้คุณได้เสริมทักษะความชำนาญไว้ล่วงหน้า จนใคร ๆ ก็อยากดึงตัวไปทำงานด้วย

ส่องเทรนด์ 10 สายงานที่ตลาดแรงงานต้องการสูงในปี 2023

Data Scientist สายงานที่แก้ทุกปัญหาด้วยข้อมูล

Data Scientist 

           เพราะข้อมูลคือทุกสิ่ง อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจึงเป็นอาชีพที่หลาย ๆ บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อาชีพนี้มุ่งเน้นไปที่การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูงเพื่อที่จะนำผลลัพธ์ไปออกแบบเป็นทางออกสำหรับโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยสายงานนี้ไม่จำเป็นต้องจบวิศวะหรือสายคอมพิวเตอร์มาก่อนก็ทำได้ เพียงแค่ต้องเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและสถิติเพิ่มขึ้นมาเท่านั้น

           ทักษะสำคัญที่ต้องมี
              𑇐  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตรรกะ
              𑇐  สถิติและการคำนวณ
              𑇐  การเขียนโปรแกรม

Marketing Analyst สายงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า

Marketing Analyst

           อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งแขนงของสายงานวิเคราะห์ข้อมูล โดยนักวิเคราะห์การตลาดมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโฆษณาและแคมเปญต่าง ๆ จากการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ไม่ว่า
จะเป็นยอดการสั่งซื้อสินค้า ปริมาณการค้นหาคีย์เวิร์ดบน search engine ความคิดเห็นจากลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ หรือแม้แต่พฤติกรรมของคนที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันและอนาคตได้ดีขึ้น

           ทักษะสำคัญที่ต้องมี
              𑇐  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่
              𑇐  การคาดการณ์เทรนด์ในอนาคตผ่านข้อมูล
              𑇐  การทำรายงานและแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

Digital Marketer สายงานที่พุ่งทะยานควบคู่มากับ e-commerce

Digital Marketer

           ยังคงอยู่ที่สายการตลาดกับอาชีพนักการตลาดดิจิทัล อาชีพที่มีความต้องการเพิ่ม
มากขึ้นทุก ๆ ปีจากเทรนด์ของ e-commerce ที่พุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักการตลาดดิจิทัลนั้นมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ ผ่านช่องทางที่ใช่ และพิชิตวัตถุประสงค์ของแคมเปญ เช่น การทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก การสร้างความน่าเชื่อถือ
การเพิ่มยอดขาย โดยใช้เนื้อหาออนไลน์ต่าง ๆ เป็นตัวช่วย

           ทักษะสำคัญที่ต้องมี
              𑇐  การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
              𑇐  การวางกลยุทธ์การสื่อสารและการโฆษณา
              𑇐  การติดตามและประเมินผลแคมเปญ

Influencer สายงานอิสระที่ต้องดึงดูด follower

Influencer

           ในปัจจุบัน เสียงของบุคคลที่ 3 นั้นสร้างแรงดึงดูดให้คนซื้อสินค้าได้เป็นอย่างมาก
นักโฆษณาและรีวิวสินค้าจึงเป็นพาร์ตเนอร์สำคัญที่ทำให้แบรนด์ขายของได้มากขึ้น การเป็น Influencer นั้นจะได้เงินจากการเป็นพรีเซนเตอร์ การทดลองและรีวิวสินค้าที่ลูกค้าติดต่อมา การมียอดวิวและยอดผู้ติดตามที่ถึงกำหนด ค่าพื้นที่โฆษณา และช่องทางอื่น ๆ อีกมากมาย

           ทักษะสำคัญที่ต้องมี
              𑇐  การสื่อสารอันเป็นเลิศ 
              𑇐  ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างเอกลักษณ์
              𑇐  การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างและเผยแพร่เนื้อหา

Network Security สายงานที่รักษาความปลอดภัยขององค์กร

Network Security

           อาชญากรรมทางไซเบอร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลสำคัญและทรัพย์สินต่าง ๆ ขององค์กร ตำแหน่งนักวางระบบความปลอดภัยจึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก งานหลัก ๆ ของตำแหน่งนี้คือป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ทางไซเบอร์ ทั้งการแฮ็ก ไวรัส ขโมยข้อมูล ฯลฯ ด้วยการตรวจสอบช่องโหว่ของเครือข่าย สร้างระบบป้องกัน และวิธี
อื่น ๆ ที่เป็นไปได้

           ทักษะสำคัญที่ต้องมี
              𑇐  ความรู้ด้าน IT (ไม่จำเป็นต้องรู้การเขียนโค้ดหรือการเขียนโปรแกรม) 
              𑇐  ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบช่องโหว่
              𑇐  การวิเคราะห์ความเสี่ยงและออกแบบวิธีการป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ

Machine Learning Engineer สายงานที่ยังขาดแคลน

Machine Learning Engineer 

           ในปัจจุบันและในอนาคต มนุษย์จะสร้างเครื่องกลที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อให้เครื่องกลทำงานบางอย่างแทนมนุษย์ เช่น การเขียนโค้ดเขียนโปรแกรม การผลิตรถยนต์ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความฉลาดของเครื่องกลเหล่านี้คือวิศวกร ML ผู้สร้างเทคโนโลยีให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถทำงานได้อัตโนมัติตามที่โปรแกรมไว้ ซึ่งเป็นอาชีพที่ยังขาดแคลนในไทย

           ทักษะสำคัญที่ต้องมี
              𑇐  ภาษาคอมพิวเตอร์ (Python, C++)
              𑇐  อัลกอริทึ่มของปัญญาประดิษฐ์ (AI)
              𑇐  สถิติและความน่าจะเป็น

Nurse Practitioner สายงานที่สำคัญในสังคมผู้สูงอายุ

Nurse Practitioner

           หนึ่งในสายงานที่ขาดแคลนบุคลากรมากที่สุดในโลกคือพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลเวชปฏิบัติที่มีความรู้ด้านการแพทย์ขั้นสูง อาชีพนี้จำเป็นอย่างยิ่งในสังคมผู้สูงอายุและช่วงภาวะฉุกเฉินที่มีแพทย์ไม่เพียงพอเพราะต้องสามารถประเมินภาวะสุขภาพแทนแพทย์ได้และมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาระดับสูง หากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็จะยิ่งเป็นที่ต้องการ 

           ทักษะสำคัญที่ต้องมี
              𑇐  การวินิจฉัยโรคและประเมินภาวะสุขภาพ
              𑇐  ความรู้ด้านยาและการรักษาขั้นสูง
              𑇐  การสื่อสารกับคนไข้ที่มีประสิทธิภาพ

Project Manager สายงานที่ต้องมีสกิลที่หลากหลาย

Project Manager

           งานต่าง ๆ ถูกแบ่งเป็นโครงการมากขึ้น การใช้คนหลายคนจากหลายฝ่ายมาช่วยดูแลโครงการจะทำให้ขั้นตอนหลายอย่างยากขึ้น ตำแหน่งผู้จัดการโครงการจึงตอบโจทย์ในการทำหน้าที่บริหารโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามกำหนดเวลาด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ โดยตำแหน่งนี้ต้องมีสกิลที่หลากหลาย เอาอยู่ทั้งคน เวลา คุณภาพงาน และปัญหารอบทิศ

           ทักษะสำคัญที่ต้องมี
              𑇐  ความเป็นผู้นำและการตัดสินใจ
              𑇐  การวางแผน การวางกลยุทธ์ และการบริหารคน เวลา ความเสี่ยง การเงิน และอื่น ๆ
              𑇐  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Human Resources สายงานที่ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน

Human Resources

           รูปแบบการทำงานในตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานแบบฟรีแลนส์ work from home เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น รวมถึงความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นทำให้สายงาน HR ต้องปรับตัวและมีบทบาทในการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน สวัสดิการ การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ไปจนถึงโครงสร้างขององค์กรที่เอื้อให้พนักงานทำงานได้ราบรื่นขึ้น

           ทักษะสำคัญที่ต้องมี
              𑇐  การสื่อสารอย่างมีความเห็นอกเห็นใจ
              𑇐  การจัดการองค์กรและสถานการณ์เฉพาะหน้า
              𑇐  การออกแบบกลยุทธ์

Financial Manager สายงานที่ช่วยขับเคลื่อนบริษัท

Financial Manager

           บริษัทจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดีที่สุดเมื่อมีการจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพ นักบริหารจัดการการเงินนี่แหละจะเป็นคนที่ช่วยดูแลเรื่องนี้ เพราะตำแหน่งงานนี้ต้องดูแลตั้งแต่รายรับ-รายจ่ายขององค์กร ควบคุมและกระจายเงินลงทุน คำนวณผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์ ไปจนถึงการบริหารกิจกรรมทางการเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดเป็นความมั่งคั่งและ
ความมั่นคง ทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น

           ทักษะสำคัญที่ต้องมี
              𑇐  ความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจและการลงทุน
              𑇐  การบริหารจัดการความเสี่ยง
              𑇐  การนำเสนอและโน้มน้าวในระดับดีเยี่ยม


                แม้ว่าพวกเราจะนำเสนอ 10 สายงานที่มาแรงในปีนี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาชีพอื่น ๆ จะไม่สำคัญ มาค้นหาองค์กรที่ตอบโจทย์ในสายอาชีพที่คุณเลือกได้ที่ www.jobtopgun.com เว็บไซต์ที่รวบรวมงานมากกว่า 5,000 ตำแหน่ง รวมถึงสามารถอ่านรีวิวบรรยากาศการทำงาน สวัสดิการ และอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจสมัครงานของคุณได้ทางเว็บไซต์ www.yousayhrsay.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..