7 วิธี พัฒนาตนเองสู่การทํางานแบบมืออาชีพฉบับคนทำงาน

             ไม่ว่าจะเป็นน้องใหม่ในที่ทำงานหรือพนักงานอาวุโสที่อยู่ยั้งยืนยงในออฟฟิศมาหลายปี สิ่งหนึ่งที่เหล่ามนุษย์ทำงานทั้งหลายไม่ควรมองข้ามและควรต้องให้ความสำคัญคือ “การพัฒนาตนเอง” อยู่เสมอ เพื่อให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นไปอย่างราบรื่นและส่งเสริมการพัฒนาขององค์กรให้เติบโตไปอย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จ เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นสร้าง “ความเป็นมืออาชีพ” ในการทำงานจากปัจจัยเล็กๆ จากตัวบุคคลให้แข็งแกร่งและมีเป้าหมายเมื่อต้องทำงานขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และเพราะความเป็นมืออาชีพนั้นไม่อาจวัดได้จากอายุการทำงานหรือบุคลิกนิสัยส่วนตัว เราจึงขอนำเสนอวิธีพัฒนาตนเองสำหรับการมุ่งสู่การทำงานแบบมืออาชีพที่รับรองว่าเป็นประโยชน์กับคนทำงานทุกคนอย่างแน่นอน

7 เคล็ดลับการทำงาน สู่ความเป็นมืออาชีพ

คนทำงานต้องพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ

ทำไมการพัฒนาตนเองอยู่เสมอจึงสำคัญกับคนทำงาน?

             ตอบง่ายๆ เลยว่า เพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ทั้งวิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ คนทำงานจึงควรปรับเปลี่ยน ฝึกฝน เพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้านอยู่เสมอเช่นกัน เพื่อให้เราเป็นคนทำงานแบบมืออาชีพที่สามารถรับมือและจัดการงานและปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล้าเผชิญกับความท้าทาย และพร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งกับชีวิตการทำงานในยุคดิจิทัลและโลกอนาคตที่ไม่เพียงเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว หากยังมีเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น AI หุ่นยนต์ หรือระบบอัตโนมัติต่างๆ ที่พร้อมเข้ามาแทนที่มนุษย์ในหลากหลายสายงานอย่างที่เราอาจคิดไม่ถึง

รวมวิธีพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ

พร้อมแล้ว ทำเลย! รวม 7 วิธี พัฒนาตนเองสู่การทํางานแบบมืออาชีพที่แท้จริง

กำหนดเป้าหมายการทำงานให้ชัดเจน

             ก่อนอื่นให้เริ่มต้นจากการ “กำหนดเป้าหมาย” ในการทำงานให้ชัดเจนและตรงจุดก่อน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างแน่วแน่และมั่นคงมากขึ้น ลองพิจารณาว่าการทำงานแบบมืออาชีพตามที่เราต้องการให้เป็นนั้นจะมีการเติบโตไปในทิศทางไหน การประสบความสำเร็จในสายงานของเราคืออะไร และควรทำอย่างไรให้มุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองในอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

รู้จักบริหารเวลา

             ทุกคนย่อมรู้ดีว่า 1 วัน มี 24 ชั่วโมง ทุกคนต่างมีเวลาใน 1 วันอย่างเท่าเทียมกัน แต่สำหรับการทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพแล้วนั้น การ “รู้จักบริหารเวลา” เป็นสิ่งที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อีกมาก การฝึกบริหารเวลาให้เป็นจะช่วยให้เราวางแผนและลำดับความสำคัญของงานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย แถมยังอาจมีเวลาไปเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานอื่นๆ ต่อไปได้อีกด้วย

ปรับจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็ง

             การพัฒนาตนเองจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ส่วนหนึ่งก็มาจากการรู้จักตัวเองให้ถ่องแท้เช่นกัน รู้ว่าเรามีข้อดีและข้อด้อยในด้านไหน และจะ “ปรับจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็ง” เหล่านั้นได้อย่างไร โดยอาจจะเริ่มจากแก้ไขปรับปรุงจุดด้อย เช่น ทักษะที่ไม่ถนัดต่างๆ ด้วยการไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม ลองก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนเพื่อขจัดจุดอ่อนนั้นๆ และพยายามดึงจุดแข็ง หรือความสามารถที่โดดเด่นของตัวเองออกมาใช้ให้มากขึ้น โดยไม่ลืมที่จะลับคมทักษะดีๆ ของเราให้แหลมคมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปพร้อมกัน

หมั่นเพิ่มพูนทักษะความรู้ต่างๆ

             อย่างที่กล่าวไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไม่มีวันหยุดยั้ง เราจึงควรพัฒนาตนเองด้วยการ “หมั่นเพิ่มพูนทักษะความรู้” ต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อนำมาปรับใช้กับวิถีการทำงานและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังนำมาสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการวางแผนงาน เรียกว่าไม่ว่าจะทำงานมานานขนาดไหน แต่ก็ควรต้องอัพเดตความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้ทันยุคสมัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทกับโลกแห่งการทำงานเพิ่มมากขึ้นทุกวัน

การเรียนรู้จากความผิดพลาดช่วยสร้างคนให้มีความเป็นมืออาชีพ

เรียนรู้จากความผิดพลาด

             ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด เพราะฉะนั้นการ “เรียนรู้จากความผิดพลาด” จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างคนทำงานให้กลายเป็นมืออาชีพ อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวหรือผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปอย่างที่หวังมาบั่นทอนกำลังใจในการทำงาน แต่ให้เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดนั้น จำไว้เป็นบทเรียน และนำมาปรับใช้หรือระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีก ที่สำคัญการปรับปรุงความผิดพลาดและนำสิ่งที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์จะช่วยให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งนั้นๆ มากขึ้นไปด้วยเช่นกัน

มีทัศนคติที่ดีและเน้นการสื่อสารเชิงบวก

             อาจฟังดูไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่การมี “ทัศนคติที่ดี” ในการทำงานนั้นช่วยกระตุ้นให้เราอยากพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมืออาชีพได้อย่างแท้จริง เพราะหากเรามีความคิดและการมองโลกในแง่ดี (อย่างเหมาะสม) นั้นทำให้เราทำงานด้วยความสุข เกิดความกระตือรือร้น และมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ อย่าลืมพยายาม “สื่อสารเชิงบวก” กับผู้ร่วมงานคนอื่นๆ เพื่อสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เป็นพิษที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรได้ดียิ่งขึ้นไปควบคู่กัน

ใส่ใจสุขภาพ (ทั้งกายและใจ) อยู่เสมอ

             ข้อสุดท้ายที่หลายคนอาจจะทำได้ยาก (อย่างไม่รู้ตัว) หากแต่การ “ใส่ใจสุขภาพ” ของตัวเราเองคือสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน การหักโหมทำงานจนไม่ได้หลับได้นอน หรือการทุ่มเทกับงานจนเกิดความเครียดสูงย่อมไม่ส่งผลดีต่อการทำงานแน่นอน เราอยากให้คนทำงานทุกคนมีเวลาพักผ่อนและดูแลสุขภาพทั้งกายและใจอยู่เสมอ เพราะความเป็นมืออาชีพอันดับแรกคือการรู้จักดูแลสุขภาพของตนเองอย่างมืออาชีพก่อนนั่นเอง

             ถ้าพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่แล้ว แต่รู้สึกว่ายังไม่เข้าใกล้เป้าหมายที่วางไว้ ลองเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้ตัวเองด้วยการเข้าไปค้นหางานใหม่ดีๆ เงินเดือนโดนๆ และอนาคตที่สดใสมากกว่ากันได้ทันทีที่ JOBTOPGUN ได้เลย

             ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหางาน อยากสมัครงานบริษัทตำแหน่งไหน จะเป็นเด็กจบใหม่ไฟแรง หรือต้องการมองหางานประจำที่ช่วยขยับขยายเปลี่ยนสาย Job ให้ก้าวหน้า ก็สามารถหางานด่วนที่ใช่ ในบริษัทที่ถูกใจ ได้ที่ JOBTOPGUN ทั้งทางเว็บสมัครงานออนไลน์ ที่รวบรวมงานพร้อมข้อมูลเงินเดือนจากบริษัทชั้นนำไว้มากมายกับแอปหางานที่อัปเดตใหม่ทุกวัน ดูแลให้คุณได้งานจริง ด้วย Super Resume ที่ให้คุณสร้าง Resume อย่างมืออาชีพ นำเสนอคุณให้โดดเด่นกว่าใคร ยังมีรีวิวบริษัทที่ช่วยให้คุณรู้จักบริษัทมากขึ้นตามความจริง โหลดแอป JOBTOPGUN ได้เลยวันนี้ แม้จบใหม่ก็หางานง่าย ได้งานดี ได้ที่ JOBTOPGUN

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..