รวมงานกฏหมายจากบริษัทชั้นนำ หางานกฎหมาย

               ความรู้ด้านกฎหมาย เปรียบเสมือนอาวุธและเกราะป้องกันทางธุรกิจ ทุกองค์กร
ต่างจำเป็นต้องมี “ฝ่ายกฎหมาย” ไว้คอยทำหน้าที่กำกับดูแลและให้คำปรึกษา เพื่อให้ดำเนิน
ทุกกิจกรรมได้อย่างราบรื่น สามารถป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ ได้ ฝ่ายกฎหมายจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถ “เลือกร่วมงาน” กับองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างไม่จำกัดประเภท ขอเพียงคุณตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย โอกาสที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในสายงานนี้ ไม่ใช่เรื่องยากอย่างแน่นอน
               วันนี้ JOBTOPGUN ได้รวบรวมงานกฏหมายน่าสนใจจากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ
มาให้คุณได้เลือกตามความถนัดของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งทนายความ นิติกร หรือ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ไปดูกันได้เลยว่าจะมีตำแหน่งงานกฏหมายในองค์กรไหนที่ใช่สำหรับคุณบ้าง 


บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

               บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม “ไทยเบฟ” ผู้ผลิต
เครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในไทย ซึ่งปัจจุบันไทยเบฟมีธุรกิจครอบคลุมไปถึงอาหาร และโรงแรมที่พักด้วย การทำงานกับไทยเบฟนอกจากได้รับเงินดีแล้ว พนักงานทุกคนที่นี่จะได้รับการดูแลเสมือนคนในครอบครัว ทั้งด้านการทำงาน สุขภาพ และสันทนาการ นอกจากนี้
ยังได้รับสิทธิพิเศษในผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเครือของไทยเบฟด้วย
               ไทยเบฟเชื่อมั่นในศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของแต่ละคน และเชื่อว่าคนเราจะเก่งขึ้น สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งได้ ถ้ามีโอกาสทำงานในองค์กรคุณภาพ ใครที่เชื่อมั่นในตนเอง รักในความก้าวหน้า และชอบงานท่ีท้าทายความสามารถ การร่วมงานกับไทยเบฟจะเป็น
ทางเลือกที่ดีสำหรับคุณแน่นอน ซึ่งขณะนี้ไทยเบฟกำลังเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งงานกฎหมาย ลองเข้าไปดูรายละเอียดตามลิ้งก์ด้านล่างได้เลย

ตำแหน่งงานน่าสนใจ
   𑇐 นิติกร
   𑇐 เจ้าหน้าที่ชำนาญการงานกำกับดูแล

สมัครงานไทยเบฟเวอเรจในตำแหน่งอื่น ๆ ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ที่นี่


บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

               บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ บสก. เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้ง NPL และ NPA จึงนับว่าเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำระดับประเทศอีกแห่งหนึ่ง การทำงานที่ บสก. จะช่วยสร้างโอกาส
ที่ดีในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสร้างรากฐานการทำงานให้มีความมั่นคง ที่ บสก. มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะให้เป็นมืออาชีพ มีสวัสดิการที่ดี ตลอดจนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่พนักงานด้วย
               ขณะนี้ทาง บสก. ได้เปิดรับสมัครบุคลการในตำแหน่งงานด้านกฏหมายจำนวนหลายตำแหน่ง โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของตำแหน่งงานต่าง ๆ ได้ตามลิ้งก์ด้านล่าง คุณจะได้พบกับตำแหน่งงานดี ๆ และตรงใจอย่างแน่นอน

ตำแหน่งงานน่าสนใจ
   𑇐 นิติกร ฝ่ายกฎหมาย
   𑇐 เจ้าหน้าที่พัฒนาสินทรัพย์ (ประจำสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง)
   𑇐 เจ้าหน้าที่พัฒนาสินทรัพย์ (ประจำสำนักงานจังหวัดชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา)

สมัครงานบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ในตำแหน่งอื่น ๆ ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ที่นี่


บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

               “ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์” ประกอบธุรกิจหลักด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยลงทุนผ่านธุรกิจประกันและการเงินเป็นหลัก ซึ่งบริษัทที่หลายคนรู้จักกันดี ได้แก่ อาคเนย์ประกันชีวิต
ที่ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บริหารงานโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ เข้าใจในความแตกต่างของพนักงาน จึงพยายามส่งเสริมทั้งด้านความมั่นคง
ความปลอดภัย และสุขภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างเต็มที่และไร้ความกังวล
               ในตอนนี้ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานในตำแหน่ง
ด้านกฏหมาย หากคุณเชื่อมั่นในเครือไทย โฮลดิ้งส์ ทางบริษัทก็พร้อมจะนำพาคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครได้เลย

ตำแหน่งงานน่าสนใจ
   𑇐 เจ้าหน้าที่อาวุโส นิติกรรม-สัญญา
   𑇐 Legal – ส่วนงานนิติกรรม-สัญญา (Assistant Manager – Manager Level)
   𑇐 ผู้อำนวยการสินไหมทดแทนประกันชีวิต/ Vice President of Claims Life Insurance
   𑇐 ผู้จัดการพิจารณาสินไหม

สมัครงานไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ในตำแหน่งอื่น ๆ ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ที่นี่


บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

               “AIS” ค่ายมือถืออันดับต้นๆของไทย เป็นผู้นำเครือข่าย 5G ชั้นนำทั้งระดับภูมิภาคและประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด AIS เชื่อว่าพนักงานคือ
พลังขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งต่อความสำเร็จสู่ขององค์กร จึงสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบครอบครัว ช่วยพัฒนาและสร้างโอกาสให้พนักงานอยู่เสมอ 
               ขณะนี้ AIS กำลังเปิดรับพนักงานมาร่วมทีมฝ่ายกฏหมาย โอกาสและตำแหน่งงานดี ๆ กำลังรอคุณอยู่ มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว AIS ด้วยกัน สามารถอัปเดตตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่เลย

ตำแหน่งงานน่าสนใจ
   𑇐 Legal Officer / Senior Legal Officer

สมัครงานแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ในตำแหน่งอื่น ๆ ที่นี่
อ่านรีวิวบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ที่นี่

               ตำแหน่งงานทางด้านกฎหมายที่ทาง JOBTOPGUN รวบรวมมาให้ได้เลือกกันในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทั้งหมดเท่านั้นนะคะ เรายังมีอีกหลายตำแหน่งจากหลายบริษัทชั้นนำ
มาให้คุณได้เลือกให้เหมาะกับตัวคุณมากที่สุด นอกจากนี้เรายังได้รวบรวมงานกฏหมายในตำแหน่งอื่น ๆ มาให้อีกด้วย สามารถเข้าไปดูรายละเอียด เพิ่มเติม ที่นี่ หรืออ่านรีวิวบริษัททั้งหมดได้ที่ www.yousayhrsay.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..