เช็กด่วน! เรียกเงินเดือนที่ใหม่เท่าไหร่ถึงเหมาะสม

             หนึ่งในปัญหาหนักอกหนักใจของคนทำงานที่กำลังมองหางานใหม่ หรืออยากท้าทายตัวเองด้วยการเปลี่ยนสายงาน คือคำถามที่เกิดขึ้นในใจว่า “เราควรเรียกเงินเดือนจากบริษัทใหม่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม?” เพราะหากเรียกเงินเดือนมากไปก็อาจจะไม่ได้งานที่หวังไว้ แต่ถ้าเรียกน้อยเกินไปก็จะกลายเป็นการเอาเปรียบแรงงานและมันสมองของตัวเองแบบที่เรียกว่าได้ไม่คุ้มเสีย เพราะฉะนั้นการต่อรองเงินเดือนกับบริษัทใหม่จึงควรเป็นไปอย่าง “สมเหตุสมผล” เหมาะสมทั้งกับความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ ครอบคลุมไปถึงสวัสดิการและไลฟ์สไตล์ในการทำงานแต่ละที่อีกด้วย

ปัญหาหนักใจของคนหางาน เรียกเงินเดือนที่ใหม่อย่างไรดี?

การเรียกเงินเดือนที่ใหม่ต้องสมเหตุสมผล

งานใหม่ก็ต้องมาพร้อม (การคำนวณ) รายได้ใหม่

             ก่อนอื่นนอกจากการเรียกอัตราเงินเดือนใหม่ที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้ตั้งแต่ 10 – 30 เปอร์เซ็นต์ของฐานเงินเดือนเดิม เมื่อเหล่าคนทำงานได้เวลาเปลี่ยนงานใหม่ สิ่งสำคัญที่ต้อง
นำมา “คำนวณ” ไม่ได้มีเพียงแค่จำนวนเงินที่จะได้รับเท่านั้น แต่ยังต้องดูปัจจัยต่าง ๆ รอบด้านอีกด้วย เริ่มจากค่าครองชีพต่าง ๆ ทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก (ที่อาจต้องหาใหม่เพราะ
ที่ทำงานใหม่อยู่ไกลจากที่อยู่เดิม) ไปจนถึงค่าใช้จ่ายในการสังสรรค์เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับทีมงานและเพื่อนร่วมงานใหม่ หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่า ค่าเข้าสังคม ซึ่งหากงานใหม่มาพร้อมเงินเดือนที่สูงขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอกับค่าครองชีพเหล่านี้ก็อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก

             จากนั้นต้องมาดูขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับให้สอดคล้องกับความสามารถ ประสบการณ์และทักษะในการทำงาน เพราะถ้าเรามาพร้อมความสามารถที่ครบครันตามความต้องการ หรือสูงกว่าความต้องการของบริษัท เช่น มีทักษะ ความสามารถพิเศษ
(ที่เป็นประโยชน์กับงาน) ผ่านการอบรมหลักสูตร หรือมีใบรับรองความสามารถในแขนงต่าง ๆ
ก็เป็นเหตุผลที่เราจะสามารถเรียกเงินเดือนให้เพิ่มมากขึ้นได้ นอกจากนี้ยังต้องมองไปถึง
ความท้าทายของงานใหม่ที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งอาจมาพร้อมความเสี่ยง ความเครียด
ความกดดันต่าง ๆ จึงควรเรียกเงินเดือนที่คุ้มค่ากับความยากของงานและสุขภาพที่ต้องเสียไปรวมไปถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่บริษัทพร้อมจะมอบให้ (นอกจากประกันสังคม) อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ วันหยุดชดเชย การเบิกค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ฯลฯ

               อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือ โครงสร้างเงินเดือนในตลาดงาน การเรียกเงินเดือนจำเป็นต้องดูอัตราเงินเดือนในตำแหน่งงานนั้น ๆ ในภาพรวมให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือนในตลาดงาน โดยเราสามารถค้นหาและศึกษาจากเว็บไซต์หางานต่าง ๆ หรือจาก Salary Guide ของบริษัทจัดหางาน เพื่อให้การเรียกเงินเดือนจากบริษัทใหม่เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายนั่นเอง

เรียกเงินเดือนที่ใหม่เท่าไหร่ดี?

เรียกเงินเดือนใหม่อย่างไรดี?

               การเรียกต่อรองเงินเดือนจากที่ทำงานใหม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเปลี่ยนงานแบบไหน และมีจุดมุ่งหมายอย่างไร เพราะสถานการณ์การทำงานของแต่ละคนแตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละกลุ่มคนทำงานมีความต้องการและความคาดหวังที่ไม่เหมือนกัน

               𑇐 เงินเดือนที่ใหม่ในสายงานเดิม

               สำหรับคนทำงานที่ยังคงชอบในสายงานของตัวเอง แต่อยากเปลี่ยนสถานที่ทำงานเพื่อโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงาน โดยปกติสามารถเรียกเงินเดือนเพิ่มได้ 15 – 30 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบและตำแหน่งงานใหม่ที่ได้รับ หากเรามีความสามารถหรือทักษะพิเศษตามที่บริษัทใหม่ต้องการ เงินเดือนที่สูงขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริง หรืออาจลองพิจารณาเรทเงินเดือนของตำแหน่งใหม่ เช่น ถ้าบริษัทกำหนดไว้ที่ 30,000 – 40,000 บาท ก็แปลว่าเราสามารถเรียกได้สูงสุดถึง 40,000 บาท ถ้าเรามั่นใจในความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา (แต่การเรียกเงินเดือนมากกว่า 40,000 บาท ก็อาจทำให้เราไม่ได้งานนั้น ๆ เพราะเกินกำลังที่บริษัทจะจ้างได้)

               𑇐 เงินเดือนที่ใหม่ของคนเปลี่ยนสายงาน

               แต่ถ้าเราอยากทำงานใหม่ที่แตกต่างจากงานเดิม หรือพูดง่าย ๆ ว่าเปลี่ยนสายงานไปอย่างสิ้นเชิง การเรียกเงินเดือนอาจเป็นไปได้ยากกว่า เพราะบริษัทอาจจะถือว่าเราไม่มีประสบการณ์มาเลย ทำให้ต้องสอนงานใหม่เริ่มจากพื้นฐาน ในกรณีนี้อาจจะต้องยอมรับอัตราเงินเดือนเดิมไปก่อน นอกเสียจากเราจะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีทักษะความสามารถเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์กับงานใหม่ แต่ถึงอย่างนั้นก็อาจไม่สามารถเรียกเงินเดือนได้สูงเท่ากับคนที่เปลี่ยนงานใหม่ในสายงานเดิม

               𑇐 เงินเดือนที่ใหม่ของคนว่างงาน (นาน)

               ส่วนคนที่เคยทำงาน แต่ว่างงานไปเป็นเวลานาน (มากกว่า 1 ปีขึ้นไป) อาจต้องเตรียมใจกับการเรียกเงินเดือนเมื่อได้งานใหม่ เพราะบริษัทอาจพิจารณาว่า ศักยภาพในการทำงานของเราลดลง หรือไม่มีการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ในระหว่างการว่างงาน แต่หากว่างงานไม่นานมากเกินไปหรือมีการไปพัฒนาลงเรียนด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมก็อาจเรียกเงินเดือนได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5 – 10 เปอร์เซ็นต์ แต่จะไม่มากเท่าคนที่เปลี่ยนงานทันทีโดยไม่มีระยะว่างงาน

               𑇐 เงินเดือนของนักศึกษาจบใหม่

               สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบ และกำลังมองหางานแรกในชีวิต การเรียก
เงินเดือนส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของบริษัท ความต้องการของตลาดงาน และทักษะความสามารถพิเศษ โดยเรทเงินเดือนของนักศึกษาจบใหม่จะอยู่ที่ 15,000 – 20,000 บาท
(ขึ้นอยู่กับสายงานด้วย เพราะหากเป็นอาชีพหรือตำแหน่งเฉพาะที่ต้องการความเชี่ยวชาญสูง
ก็อาจจะได้เงินเดือนมากกว่านี้อีกเป็นเท่าตัว) ดังนั้น ความสามารถพิเศษต่าง ๆ เช่น ภาษา
ต่างประเทศ หรือใบประกอบวิชาชีพพิเศษ ก็จะทำให้สามารถเรียกเงินเดือนได้สูงกว่าฐานเงินเดือนเฉลี่ยได้

ความสามารถพิเศษอาจช่วยให้เรียกเงินเดือนที่ใหม่ได้สูงกว่าฐาน

               ใครกำลังมองหางานใหม่ ๆ ที่มาพร้อมเงินเดือนดี ๆ สวัสดิการเลิศ ๆ ลองเข้าไปศึกษาอัตราเงินเดือนจากตำแหน่งงานชั้นนำหลากหลายสาขาอาชีพได้ที่ www.jobtopgun.com หรือไปอ่านรีวิวบริษัทชั้นนำต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ได้ที่ www.yousayhrsay.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..