9 หน้าที่ของผู้จัดการ บริหารคน สร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ
หน้าที่ของผู้จัดการคือการสื่อสารเป้าหมายขององค์กร

             ปัจจุบันหน้าที่ของผู้จัดการไม่ใช่แค่การมอบหมายให้คนในทีมทำงานตามที่ต้องการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องบริหารจัดการคนให้สามารถทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงดูแลทีมให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และยังต้องคอยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานอีกด้วย

หน้าที่ของผู้จัดการกับบทบาทการบริหารคนเพื่อประสิทธิภาพของงาน

             ในบทความนี้ จะมาช่วยให้หลายคนเข้าใจหน้าที่ของผู้จัดการมากขึ้น เพื่อจะได้พิจารณาว่าตนเองมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำงานในตำแหน่งผู้จัดการแล้วหรือยัง โดยเราได้รวบรวมบทบาทต่าง ๆ ที่ผู้จัดการต้องทำมาบอกกัน

9 หน้าที่ของผู้จัดการ บริหารทีมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

             วางแผน กำหนด และสื่อสารเป้าหมายให้ชัดเจน

             การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน เป็นบทบาทสำคัญของผู้จัดการ เนื่องจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้ทุกคนในทีมมองเห็นจุดหมายปลายทางของการทำงานร่วมกัน และพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายความสำเร็จนั้นให้ได้

             แต่อย่างไรก็ดี ผู้จัดการจำเป็นต้องสื่อสารเป้าหมายออกไปยังทีมงานอย่างชัดเจน รวมถึงสร้างกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้ทีมงานสามารถทำตามได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดปัญหาในการทำงานที่ซับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นคน เวลา และอื่น ๆ ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าอีกด้วย

             มอบหมายงานอย่างเหมาะสม

             เมื่อกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้แล้ว หน้าที่ของผู้จัดการในลำดับต่อมาคือการมอบหมายงานอย่างเหมาะสมกับความสามารถและตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละบุคคล ซึ่งการมอบหมายงานไปยังทีมงาน เป็นการบริหารจัดการงานที่มากมาย  ให้สามารถแล้วเสร็จได้ตามเวลาที่กำหนด และมอบผลลัพธ์ของงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

             สื่อสารกับคนในทีมสม่ำเสมอ

             การสื่อสารกับคนในทีมอย่างสม่ำเสมอ เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญของผู้จัดการ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างตนเองกับคนในทีม ช่วยให้คนทำงานกล้าเปิดใจบอกเล่าถึงปัญหา หรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทำงานได้อย่างเต็มที่

             อีกทั้งการสื่อสารกับคนในทีมอย่างตรงไปตรงมา จะช่วยให้ทีมงานเห็นภาพผลลัพธ์ที่ผู้จัดการได้คาดหวังเอาไว้อย่างชัดเจน และเป็นการกระตุ้นให้คนในทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

             หมั่นให้ฟีดแบ็กเป็นระยะ

             หลังจากที่มีการมอบหมายงานต่าง ๆ แก่ทีมงานไปแล้ว หนึ่งในหน้าที่ของผู้จัดการที่ไม่ควรลืมอย่างเด็ดขาด คือการตรวจสอบผลการทำงาน และหมั่นให้ฟีดแบ็กเป็นระยะ เพื่อช่วยชี้ให้เห็นในจุดที่ทีมงานยังบกพร่อง และกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงตนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทีมงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้จัดการมีหน้าที่ในการบริหารคนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             พัฒนาความสัมพันธ์ของคนในทีม

             อีกหนึ่งหน้าที่ของผู้จัดการ คือการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในทีม เพื่อให้มีความสนิทสนมกันมากขึ้น จนเกิดความไว้วางใจ สามารถพูดคุยกันได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องทั่วไป กลายเป็นบรรยากาศในการทำงานที่ดี ซึ่งทำได้ด้วยการหาเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การรับประทานอาหาร  ปาร์ตี้ แฮงก์เอาต์ รวมไปถึงการจัดเวิร์กช็อป เพื่อสร้างความสามัคคี และเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

             รับฟังความคิดเห็นของทีมงาน

             การสื่อสารเป็นหน้าที่ที่สำคัญของผู้จัดการก็จริง แต่สิ่งที่มองข้ามไม่ได้คือ การเปิดใจและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทีมงาน ซึ่งจะช่วยให้คนในทีมมีความกล้าที่จะสร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้มองเห็นหนทางการแก้ปัญหา หรือวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

             ยกย่องชื่นชม ใช้จุดแข็งของทีมงาน

             คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสำหรับคนทำงาน ย่อมต้องการการยอมรับจากผู้จัดการและเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นการยกย่องชื่นชมคนที่สามารถทำงานได้ดี หรือมีทักษะที่โดดเด่น นับเป็นการช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ทีมงานได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้มีความต้องการใช้ความสามารถของตนมากยิ่งขึ้น หรือนำจุดแข็งของตนเองมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จได้

             สร้างแรงจูงใจในการทำงาน

             การสร้างแรงจูงใจให้คนทำงาน ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของผู้จัดการ โดยต้องสังเกตให้ได้ว่าแต่ละคนนั้น มีแรงจูงใจในการทำงานอย่างไร เช่น คนที่ต้องการความก้าวหน้า ก็ควรยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการโปรโมตเลื่อนขั้น หรือคนที่ชอบความท้าทาย ก็เสนองานใหม่ ๆ ให้ได้ลองทำ โดยต้องนำความสามารถของคนทำงาน โครงสร้างขององค์กร รวมถึงเป้าหมายของงานมาพิจารณาควบคู่กันไปด้วย

             เป็นต้นแบบที่ดี

             หน้าที่สำคัญของการเป็นผู้จัดการ คือเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของทักษะความสามารถในการทำงาน ความมีระเบียบวินัย ไม่มาทำงานสาย เข้าประชุมตรงเวลา รวมไปถึงการช่วยเหลือ พร้อมรับมือกับปัญหาต่าง ๆ อย่างมีสติ เพื่อให้คนในทีมเกิดความรู้สึกชื่นชม ยอมรับ และประพฤติปฏิบัติตามในที่สุด

             ใครกำลังสนใจหางานผู้จัดการ (Manager) มาค้นหาตำแหน่งงานที่ใช่ ที่ JOBTOPGUN แอปหางานที่อัปเดตใหม่ทุกวัน ดูแลให้คุณได้งานง่าย ด้วย Super Resume ช่วยคุณสร้าง Resume อย่างมืออาชีพ พร้อมนำเสนอคุณให้โดดเด่นกว่าใคร และยังมีรีวิวบริษัทที่ช่วยให้รู้จักบริษัทตามความจริง ดูแลให้คุณได้งานดี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่เบอร์ 02-853-6999 หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JOBTOPGUN ได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..