เรื่องพื้นฐานที่คนทำงานหลายคนไม่รู้ ‘ประกันสังคม’ ทำอะไรได้บ้าง
ประกันสังคมคืออะไร? ทำไมเราต้องจ่าย?

               สำหรับชาวออฟฟิศหลาย ๆ คนอาจจะรู้สึกเซ็งที่เงินเดือนของตัวเองต้องมีเศษ 50 บาททุกเดือน เพราะว่าเงินเดือนส่วนหนึ่งถูกหักออกไปเพื่อจ่ายให้กับประกันสังคม แล้วทำไมเราต้องจ่ายเงินให้กับสิ่งนี้? อะไรที่เราจะได้ตอบแทนจากจำนวนเงินก้อนนี้ที่ได้จ่ายไป? วันนี้ พวกเรามีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนี้ที่หลายคนอาจไม่รู้มาเผยแพร่กัน

ประกันสังคมคืออะไร? ผู้ประกันตนจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

ประกันสังคมคืออะไร?

               สิ่งนี้คือบริการของภาครัฐที่ช่วยคุ้มครองความเสี่ยงของคนทำงานในเหตุไม่คาดฝันต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเจ็บป่วย การถูกเลิกจ้าง การเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ที่จริงคอนเสปต์ของสิทธิประโยชน์นี้คล้ายกับประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุทั่วไป เพียงแต่เงื่อนไขในการคุ้มครองครอบคลุมไปถึงเรื่องของการมีลูกและการเกษียณอายุด้วย คนที่สามารถใช้สิทธินี้ได้ก็คือคนที่จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคม หรือง่าย ๆ คือลูกจ้างของบริษัทที่ถูกหักเงินส่วนหนึ่งทุก ๆ เดือนเพื่อจ่ายเข้ากองทุนนี้นั่นเอง สำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์หรือ part-time อยู่ อย่าเพิ่งเสียใจไป คุณก็มีสิทธิในความคุ้มครองนี้ได้เพียงแค่ต้องยื่นเรื่องจ่ายเงินสมทบด้วยตนเอง โดยความคุ้มครองจะครอบคลุมน้อยกว่าสิทธิของพนักงานประจำ

อัตราการจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นอย่างไร?

               หากลองสำรวจในใบ pay slip ของตัวเองจะเห็นได้ว่าเงินสมทบที่ถูกหักออกจากเงินเดือนมีมูลค่า 750 บาท นั่นคือตัวเลขสูงสุดที่พนักงานต้องจ่ายให้กับกองทุนต่อเดือนตลอดชีวิตการทำงาน ไม่มีการเก็บเพิ่มขึ้นตามรายได้หรือตำแหน่ง โดยปกติแล้ว ทั้งบริษัทที่เป็นนายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบในอัตรา 5% ของค่าจ้าง ซึ่งมีขั้นต่ำอยู่ที่ 83 บาทต่อเดือน ทว่า ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา อาจมีบางเดือนที่หักเงินในอัตราสูงสุดที่ลดลง เช่น อาจจะลดจาก 750 บาทเหลือ 300 บาท เป็นต้น เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ทุกคนกำลังลำบาก

เราต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเดือนละเท่าไหร่?

สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมมีอะไรบ้าง?

               750 บาทอาจจะดูเป็นเงินที่ไม่มากเท่าไหร่ที่ต้องเสียในแต่ละเดือน แต่สิทธิประโยชน์ที่ได้มานั้นมีมูลค่ามหาศาลหลักล้านบาท! มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เราจะได้จากกองทุนนี้บ้าง

1) ค่ารักษาพยาบาล

            ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยจากโรคทั่วไปหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ กองทุนนี้ก็สามารถช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้ได้ทั้งเคสที่เป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยมีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้

  • การเจ็บป่วยขั้นเล็กน้อย ผู้ประกันตนไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยเงินของตัวเองก่อนหากเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามที่ลงทะเบียนไว้ในสิทธิ
  • การเจ็บป่วยขั้นฉุกเฉินวิกฤติ และการประสบอุบัติเหตุขั้นฉุกเฉินวิกฤติ ทางกองทุนนี้สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ฟรีได้เลยแม้จะเป็นสถานพยาบาลที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก็ตาม 
  • การประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ไม่ถึงขั้นวิกฤติ ผู้ประกันตนจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนและเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ตามที่กองทุนกำหนด
  • การป้องกันการเจ็บป่วย กองทุนนี้ยังช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนที่ช่วยป้องกันเหล่าโรคประจำฤดูกาลหรือโรคที่มาแรงในช่วงนั้นด้วย

2) ค่าทำฟัน

           ไม่ต้องทนปวดฟันจนเชื้อโรคลุกลามอีกต่อไป เมื่อสิทธิของกองทุนนี้ครอบคลุมถึงการรักษาฟันด้วย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การอุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินปูน ไปจนถึงการทำฟันเทียม โดยกองทุนนี้จะมีงบประมาณให้พวกเราทุกคนไปตรวจฟันถึง 900 บาทต่อปี หากต้องทำฟันเทียมก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้อย่างต่ำซี่ละ 1,300 บาท

3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตั้งครรภ์

            ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยจากโรคทั่วไปหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ กองทุนนี้ก็สามารถช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้ได้ทั้งเคสที่เป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยมีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้

  • การเจ็บป่วยขั้นเล็กน้อย ผู้ประกันตนไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยเงินของตัวเองก่อนหากเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามที่ลงทะเบียนไว้ในสิทธิ
  • การเจ็บป่วยขั้นฉุกเฉินวิกฤติ และการประสบอุบัติเหตุขั้นฉุกเฉินวิกฤติ ทางกองทุนนี้สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ฟรีได้เลยแม้จะเป็นสถานพยาบาลที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก็ตาม 
  • การประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ไม่ถึงขั้นวิกฤติ ผู้ประกันตนจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนและเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ตามที่กองทุนกำหนด
  • การป้องกันการเจ็บป่วย กองทุนนี้ยังช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนที่ช่วยป้องกันเหล่าโรคประจำฤดูกาลหรือโรคที่มาแรงในช่วงนั้นด้วย
สิทธิประโยชน์ของประกันสังคมด้านรักษาพยาบาลมีอะไรบ้าง?

4) เงินช่วยเหลือเมื่อพิการและเสียชีวิต

           หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ร่างกายของผู้ประกันตนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ กองทุนนี้ก็มีเงินทดแทนการขาดรายได้ให้ตั้งแต่ 30-50% ของรายได้รายวัน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความพิการ แต่ถ้าเกิดผู้ประกันตนถึงขั้นเสียชีวิต กองทุนนี้จะช่วยเหลือ
ค่าทำศพให้ 50,000 บาท และสนับสนุนเงินสมทบให้กับครอบครัวตามที่กองทุนระบุ

5) เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ

           ใช้ชีวิตวัยเกษียณได้อย่างสำราญด้วยเงินที่ตัวเองทยอยจ่ายให้กับกองทุนนี้ ซึ่งทางกองทุนออกแบบรูปแบบการรับเงินไว้ทั้งหมด 2 แพ็กเกจด้วยกัน ได้แก่ เงินก้อนตู้มเดียว (เงินบำเหน็จ) และเงินทยอยจ่ายรายเดือน (เงินบำนาญ) ผู้ประกันตนจะต้องเลือกเพียงแพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่งในการรับเงิน ผลประโยชน์ของแต่ละแพ็กเกจจะมีความแตกต่างกันตามจำนวนเดือนที่จ่ายเงินสมทบและรายได้ที่ได้ในช่วงบั้นปลายชีวิตการทำงาน

6) เงินช่วยเหลือเมื่อว่างงาน

           เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ หากโดนเลิกจ้าง กองทุนนี้จะมอบเงินทดแทนให้มากถึง 70% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 200 วัน หากต้องว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

7) สิทธิตรวจสุขภาพฟรี

           ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพฟรีได้ที่สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้รวม 14 รายการ ส่วนมากเป็นการตรวจคัดกรองโรคที่ยิ่งอายุมากจะยิ่งเสี่ยงมาก เช่น การทำงานของไต น้ำตาลในเลือด เป็นต้น ซึ่งทั้ง 14 รายการนี้จะมีการกำหนดช่วงอายุ
ที่สามารถมาตรวจได้ฟรีไว้ หากอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าช่วงที่กำหนด จะต้องชำระค่า
บริการเอง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันสังคมหลังเกษียณเป็นอย่างไร?

               เมื่อทราบถึงสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมกันแล้ว อย่าลืมหาบริษัทนายจ้างที่พร้อมสนับสนุนสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อช่วยเติมเต็มให้ชีวิตการทำงานของคุณปลอดภัยและสบายตัวที่สุด ค้นหาบริษัทที่เหมาะกับคุณได้ที่เว็บไซต์ www.jobtopgun.com แหล่งรวบรวมงานดี ๆ ที่เหมาะกับคุณมากกว่า 5,000 ตำแหน่ง รวมถึงสามารถอ่านรีวิวบรรยากาศการทำงาน สวัสดิการ และอื่น ๆ อีกเพียบที่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจสมัครงานของคุณได้ทางเว็บไซต์ www.yousayhrsay.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..