อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์คืออะไร? ต้องเริ่มยังไงให้มั่นคง
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์คืออาชีพในฝันสำหรับใครหลายคน

             “นายหน้าอสังหาริมทรัพย์” เป็นอาชีพในฝันสำหรับใครหลายคน เพราะมองว่าสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ และยังเปรียบเหมือนการจับเสือมือเปล่า แต่แท้จริงแล้วเส้นทางของอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เช่นเดียวกันกับทุก ๆ อาชีพที่เรารู้จัก แล้วถ้าต้องการก้าวสู่อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ต้องเริ่มยังไง? เพื่อให้สามารถเดินบนเส้นทางสายอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคง เรามีหน้าที่ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และคำแนะนำดี ๆ มาบอกกัน

รู้จักอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์คืออะไร? ต้องเริ่มยังไง?

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร?

             อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คือ การเป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หรือผู้เช่ากับผู้ให้เช่า โดยมีหน้าที่ในการเจรจาต่อรองและทำให้ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจในข้อตกลง จนนำไปสู่การเซ็นสัญญาซื้อขายหรือให้เช่าในที่สุด ซึ่งนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะได้รับค่าตอบแทนเมื่อสามารถปิดดีลและส่งมอบสัญญาการให้เช่าหรือว่าซื้อขายได้สำเร็จลุล่วง

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มีกี่ประเภท?

             สำหรับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ

             นายหน้าโครงการ

             นายหน้าโครงการ คือ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินงานในรูปแบบของบริษัทหรือนิติบุคคล ซึ่งจะประจำอยู่ตามโครงการบ้านจัดสรร หรือคอนโดมิเนียม มักทำงานเป็นทีม และมีระบบในการบริหารงาน โดยแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายกฎหมาย เป็นต้น

             นายหน้าท้องถิ่น

             นายหน้าท้องถิ่น คือ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ มักจะอยู่ในพื้นที่ที่มีอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการเสนอขาย หรือให้เช่า มักเป็นนายหน้าที่ได้รับการบอกต่อกันมาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ซึ่งอาจไม่ใช่ผู้ที่ทำหน้าที่ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นงานประจำก็ได้เช่นกัน

             นายหน้าโบรกเกอร์

             นายหน้าโบรกเกอร์ คือ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินงานในรูปแบบของบริษัทหรือนิติบุคคล ซึ่งจะมีพนักงานขายทำหน้าที่ซื้อขายแทน เพื่อให้การจัดการงานซื้อขายเป็นไปอย่างครบวงจรมากที่สุด

             นายหน้าร่วม

             นายหน้าร่วม คือ นายหน้าจากทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายที่ทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้สำเร็จมากยิ่งขึ้น

หน้าที่ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มีอะไรบ้าง?

             หาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขายหรือให้เช่า

             สำหรับหน้าที่ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คือ การหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขายหรือให้เช่า ซึ่งอาจเป็นอสังหาริมทรัพย์ของธนาคาร หรือของบุคคลทั่วไปที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เสนอเข้าไปให้บริการ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ที่ตนเองอยู่ การมีข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไว้ยิ่งมาก ยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเปิดการซื้อขายหรือให้เช่าได้มากขึ้น

             จัดหาผู้ต้องการซื้อหรือเช่า

             เมื่อรวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการซื้อขายหรือให้เช่าแล้ว หน้าที่ต่อมาของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์คือ การจัดหาผู้ต้องการซื้อหรือว่าต้องการเช่า ด้วยการลงประกาศผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นป้ายประกาศ หรือทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง และสามารถดำเนินการซื้อขายหรือให้เช่าต่อไปได้

             รับนัดหมายเข้าชมสถานที่จริง

             หากมีผู้สนใจในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ลงประกาศไว้ หน้าที่ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ต่อมา คือการทำนัดหมายเพื่อเข้าชมสถานที่ พร้อมการนำเสนอข้อดีต่าง ๆ ของอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขายหรือให้เช่า

             บริหารจัดการธุรกรรมให้ผู้ซื้อและผู้ขาย หรือผู้เช่ากับผู้ให้เช่า

             หลังจากที่เข้าชมสถานที่แล้ว หากผู้ซื้อหรือผู้เช่ามีความสนใจ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะมีหน้าที่ในการเจรจาต่อรองราคาระหว่างคู่สัญญา เมื่อได้ราคาที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย นายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะต้องอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับทั้งธนาคารที่ปล่อยให้กู้ยืม หรือสำนักงานที่ดิน รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้เช่าหรือผู้ซื้อได้ในที่สุด

รู้จักหน้าที่ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

อยากเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ต้องเริ่มยังไง?

             การจะเริ่มต้นอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ต้องเพิ่มพูนทักษะและศึกษาหาความรู้ ดังต่อไปนี้

             อบรมใบประกอบวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

             ในการจะเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นั้น จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ก่อน เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นใบเบิกทางสู่การทำงานในบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ต่อไป

             ศึกษาตลาดอสังหาริมทรัพย์

             การจะเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเป็นมืออาชีพได้ จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำดี ๆ แก่ผู้ที่ต้องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้ ดังนั้น จึงควรต้องอัปเดตข่าวสารและศึกษาตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

             ศึกษาและเข้าใจเรื่องสัญญาซื้อขายหรือให้เช่า

             นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ต้องเข้าใจความแตกต่างของสัญญาซื้อขายและสัญญาให้เช่าได้เป็นอย่างดี เพื่อการจัดทำสัญญาได้อย่างเหมาะสม และมีความเป็นมืออาชีพ รวมถึงช่วยให้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์สามารถทำงานได้ง่ายและราบรื่นมากขึ้นอีกด้วย

             ศึกษาและเข้าใจเรื่องสินเชื่อ

             อีกหนึ่งสิ่งที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ต้องสามารถให้คำแนะนำได้ คือ การขอสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อช่วยคัดเลือกธนาคารที่มีความน่าสนใจ ดอกเบี้ยเหมาะสม และตรงต่อความต้องการของผู้ซื้อหรือผู้เช่าได้อย่างแท้จริง

             ทักษะการทำการตลาด

             สำหรับทักษะที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คือทักษะการทำการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการหาช่องทางในการขายที่หลากหลาย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้น

             ศึกษาและเข้าใจข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

             นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ควรศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือให้เช่า ซึ่งมีทั้งรายละเอียดมากมายและยังมีความละเอียดอ่อนสูง เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่ต้องการทำสัญญาซื้อขาย 

             ทั้งหมดนี้ คงช่วยให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น และสำหรับใครที่ต้องการหางานขายอสังหาริมทรัพย์ มาค้นหาตำแหน่งงานในบริษัทที่ใช่ และถูกใจ ได้ที่ JOBTOPGUN เว็บสมัครงานออนไลน์ ที่รวบรวมงานพร้อมข้อมูลเงินเดือนจากบริษัทชั้นนำไว้มากมาย กับแอปหางานที่อัปเดตใหม่ทุกวัน ดูแลให้คุณได้งานจริง ด้วย Super Resume ที่ให้คุณสร้าง Resume อย่างมืออาชีพ พร้อมนำเสนอคุณให้โดดเด่นกว่าใคร และยังมีรีวิวบริษัท ที่ช่วยให้คุณรู้จักบริษัทตามความจริง ดูแลให้คุณหางานง่าย ได้งานดี ทางเว็บไซต์ //www.jobtopgun.com/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-853-6999

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..