ตั้งเป้าหมายในการทำงานแค่ไหนถึงจะพอดี? ตัวอย่างเป้าหมายการทำงานสำหรับคนอายุ 25 35 และ 45

               เมื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน นอกจากความตั้งใจและความพยายามในการทำงานในแต่ละวันแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับคนทำงานที่ไม่ควรมองข้ามคือ “การตั้งเป้าหมายในการทำงาน” ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ทั้งช่วงอายุ สาขาอาชีพ ลักษณะงาน ไปจนถึงการเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงานที่แตกต่างกันไป หากใครกำลังสับสนหรือยังไม่รู้จะตั้งเป้าหมายของตัวเองอย่างไรดี ลองมาดูไปพร้อมกันว่า จริง ๆ แล้วเราควร “ตั้งเป้าหมายในการทำงานแค่ไหนถึงจะพอดี?” และขอนำเสนอ “ตัวอย่างเป้าหมายการทำงานสำหรับคนอายุ 25 35 และ 45 ปี” มาให้เพื่อเป็นแนวทางในการตามหาเป้าหมายในการทำงานที่เหมาะสมของเราต่อไป

เราควรตั้งเป้าหมายในการทำงานอย่างไรให้ทำได้จริง

การตั้งเป้าหมายในการทำงาน คืออะไร

ตั้งเป้าหมายในการทำงานอย่างไรให้พอดี?

               “การตั้งเป้าหมายในการทำงาน” หมายถึง การวางแนวทางไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน โดยการกำหนดสิ่งที่ต้องการ สิ่งที่ควรทำ และลงมือทำงานเพื่อให้ไปสู่จุดหมายนั้น
ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในตำแหน่งที่คาดหวัง การมองเห็นตัวเองกลายเป็นเจ้าของธุรกิจ การได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานนั้น ๆ หรือแม้กระทั่งการได้ทำงานที่รักอย่างมั่นคง

               การตั้งเป้าหมายในการทำงานแบ่งออกมาได้ทั้ง “การตั้งเป้าหมายระยะสั้น” เป็นการกำหนดเป้าหมายเล็ก ๆ ในแต่ละวัน ตัวอย่างเช่น การจัดการงานในช่วงสัปดาห์นี้ให้สำเร็จ หรือการหาเวลาไปลงเรียนคอร์สต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมทักษะในการทำงานในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อช่วยต่อยอดไปสู่ “การตั้งเป้าหมายระยะยาว” ที่อาจหมายถึงความก้าวหน้ายั่งยืนในสายงานที่เรากำลังทำ การมองไปถึงอนาคตในอีกหลายปีข้างหน้า ตัวอย่างเช่น การวางแผนการทำงาน
แต่ละสเต็ปของสายอาชีพ หมั่นศึกษาและพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ หรือการเจาะจงตำแหน่งงานที่ใฝ่ฝันและผลักดันตัวเองให้ไปถึงจุดหมายที่วางไว้

               การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะยิ่งทำให้เราโฟกัสกับการทำงานได้มากขึ้น เมื่อเราบรรลุเป้าหมายแต่ละอย่างก็จะยิ่งสร้างพลังและความภูมิใจในการทำงานให้มากขึ้นไปด้วย เปรียบเหมือนเรากำลังก้าวข้ามขีดจำกัดต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามการตั้งเป้าหมายของแต่ละคน
ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน เพราะระดับความสำเร็จของทุกคนแตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควร
ตั้งเป้าหมายในการทำงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและชีวิตของเราให้มากที่สุดเป็นสำคัญ

การบรรลุเป้าหมายในการทำงานจะช่วยสร้างพลังใจในการทำงาน

ลองมาดู! ตัวอย่างเป้าหมายการทำงานสำหรับคนอายุ 25 35 และ 45 ปี

               แม้การตั้งเป้าหมายในการทำงานของแต่ละคนจะไม่อาจเหมือนกันไปเสียทุกอย่างได้ แต่สำหรับคนมราอยากเริ่มต้นค้นหาเป้าหมายของตัวเอง การลองตั้งเป้าหมายตามช่วงอายุ
ในการทำงานก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการวางเส้นทางชีวิตที่จะช่วยให้ผลักดันและเติมไฟ
ให้แก่การทำงานเราได้เช่นกัน

               𑇐 เป้าหมายในการทำงานสำหรับคนอายุ 25 ปี        

               นี่คือช่วงเริ่มต้นการทำงานของคนส่วนใหญ่ เป้าหมายในการทำงานของวัยนี้คือ
การรู้จักและเข้าใจตัวเอง รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบทำอะไร และพยายามพัฒนาตัวเองด้วยการศึกษาหาความรู้ ฝึกฝนทักษะความสามารถต่าง ๆ ให้เต็มที่ ด้วยการลงเรียนคอร์สต่าง ๆ
เพิ่มเติม สำหรับคนที่กำลังค้นหาความชอบของตัวเอง ช่วงอายุนี้ยังเต็มไปด้วยพลังและกำลังใจแห่งวัยหนุ่มสาวให้ลองผิดลองถูก ตามหาสิ่งที่ใช่ในงานที่ทำ เพิ่มประสบการณ์ใหม่ ๆ
ในชีวิต เช่น การลองหาอาชีพเสริม รับงานฟรีแลนซ์ หรือลองรับผิดชอบโปรเจกต์งานที่ช่วยให้ความคิดและทัศนคติเติบโตมากขึ้น

               𑇐 เป้าหมายในการทำงานสำหรับคนอายุ 35 ปี        

               ในวัยนี้หลายคนกำลังสร้างครอบครัว ลงหลักปักฐาน สร้างฐานะที่มั่นคง เป้าหมาย
ในการทำงานสำหรับคนอายุ 35 ปี คงจะเป็นการมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในงานที่ทำ กลายเป็นผู้นำทีมที่มีประสบการณ์ เป็นเพื่อนร่วมงานที่พึ่งพาได้ รวมถึงเป็นบุคลกรที่มีคุณภาพขององค์กร คนในวัยนี้จะเริ่มมองหาแนวทางชีวิตที่ชัดเจน มีความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมมากขึ้น มีการขัดเกลาแนวคิดและทัศนคติของตัวเอง หลายคนอาจใช้ความเติบโตนี้ในการออกจากพื้นที่ปลอดภัยหรือเซฟโซน เพื่อไปสู่ตำแหน่งหรือหน้าที่ใหม่ที่มาพร้อมความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น เป็นช่วงที่การตั้งเป้าหมายในการทำงานชัดเจนและมีการวางแผนไปสู่อนาคตที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

               𑇐 เป้าหมายในการทำงานสำหรับคนอายุ 45 ปี

               ในยุคนี้ช่วงอายุ 45 ปี ถือว่ายังเป็นคนมีไฟและมีคุณค่าขององค์กร (หากมีความรักและความตั้งใจในงานที่ทำ) ถือเป็นช่วงตกตะกอนความคิดในการดำเนินการตามแผนการทำงานที่วางไว้ มีการมองหาเป้าหมายใหม่ในการกระจายการลงทุนและเก็บออมเงินเพื่อใช้ในอายุที่เริ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ มักจะให้คุณค่าและความสำคัญกับครอบครัวเป็นหลัก ดังนั้นจะพยายามบันทึกประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาเพื่อนำมาเป็นบทเรียนและป้องกันไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดซ้ำ

               เป้าหมายของคนวัยนี้ส่วนใหญ่คือความมั่นคงในหน้าที่การงาน สามารถรับผิดชอบชีวิตของตัวเองและครอบครัวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด หลายคนกลายเป็นเจ้านายและผู้นำที่ได้รับการยอมรับและเคารพนับถือจากผู้ร่วมงาน นี่ก็อาจเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในชีวิตการทำงานที่คนส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายไว้นั่นเอง

เป้าหมายในการทำงานของคนอายุ 45 ปี คือความมั่นคงในชีวิต

               
               ไม่ว่าเป้าหมายในการทำงานของคุณจะเป็นอย่างไร ลองเข้าไปค้นหางานดีที่ใช่และเหมาะกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ที่ www.jobtopgun.com หรือไปอ่านรีวิวบริษัทชั้นนำ
ต่าง ๆ เพื่อนำมาพิจารณาก่อนตัดสินใจได้ที่ www.yousayhrsay.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..